Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Två eller fyra veckors vårdköer - det är frågan i Helsingfors

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Kö till läkarmottagningen.
Bildtext I dag är det stora skillnader mellan de olika hälsocentralerna i fråga om vårdköernas längder.
Bild: YLE/Sofi Nordmyr

Social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors vill förkorta vårdköerna vid hälsocentralerna till högst två veckor. Men nu föreslår biträdande stadsdirektör Laura Räty (Saml) att köerna ska få vara längre, till och med fyra veckor.

Det här eftersom högst fyra veckors vårköer ingick i budgeten för 2016, som stadsfullmäktige klubbade igenom i december.

Det förvånar mig att Laura Räty tog det här beslutet till stadsstyrelsen, för alla politiker vet att det största problemet inom hälsovården i Helsingfors är att väntetiderna till läkaren vid hälsovårdscentralerna är för långa.

― Maija Anttila, SDP

Stadsstyrelsen behandlar Rätys förslag under måndagen, något som social- och hälsovårdsnämndens ordförande Maija Anttila från SDP inte kan förstå.

- Nämnden beslöt att omorganiseringarna skulle göras inom budgetramen, så vi behöver eller kräver inga extra pengar till nämnden, säger Anttila.

Maija Anttila, ordförande i Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd lovar att ingen ska lämnas ute i vinterkylan.
Bildtext Maija Anttila, ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors, tycker att Räty i stället borde tacka nämnden för att de försöker förbättra situationen inom stadens hälsovård.
Bild: Yle/ Carina Bruun

Hon påminner om att det bara är en del hälsovårdscentraler som har för långa vårdköer, och att deras köer skulle kunna förkortas genom att följa de snabbare hälsovårdscentralernas exempel.

- Vi skulle förbättra alla hälsostationernas situationer, så att de som nu fungerar bra inte skulle försämras, inom budgetramen.

Laura Räty.
Bildtext Laura Räty är biträdande stadsdirektör i Helsingfors med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor.
Bild: YLE/Mirva Korpela

Anttila tror ändå att stadsstyrelsen kommer att stöda nämndens beslut.

- Det förvånar mig att Laura Räty tog det här beslutet till stadsstyrelsen, för alla politiker vet att det största problemet inom hälsovården i Helsingfors är att väntetiderna till läkaren vid hälsovårdscentralerna är för långa.

Stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala tror på styrelsen enighet

Stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala från SFP tror inte att någon i stadsstyrelsen motsätter sig kortare vårdköer. Däremot tror han att en del tilläggsresurser kan behövas men han har svårt att säga en exakt siffra i det här skedet.

Bildtext Marcus Rantala (SFP) medlem i Helsingfors stadsstyrelse.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

- Redan i dag har vi många hälsovårdscentraler där man lyckats med kortare köer medan det är betydligt längre på andra. Det visar att det inte bara är resurser det är frågan om, utan hur arbetet är organiserat, säger Rantala.

Han tror att man i dag kommer att ta ett klart ställningstagande för att två veckors väntetid ska vara målet, men att frågan nu snarare är hur snabbt man klarar av att genomföra ändringen.

- Det är i allas vårt intresse att man kommer så snabbt som möjligt till hälsocentralerna och får den vård man behöver.

Den 18.1 beslöt stadsstyrelsen enhälligt att vårdköerna i framtiden får vara högst två veckor. Samtidigt beslöt de att social- och hälsovårdsverket måste göra en verksamhetsplan för hur köerna ska förkortas inom budgetramen för 2016. Det är slutligen social- och hälsovårdsnämnden som slår fast hur vårdköerna ska göras kortare utan extra anslag. Kravet ska börja gälla redan i år.

Diskussion om artikeln