Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland borde agera modell för världens megatrender

Från 2016
Professor kräver finska nollutsläpp - Spela upp på Arenan

Kartläggningen av globala megatrender kan bana väg för både politiska beslut och näringslivets framtid. Finland kan gynnas av flera av de stora förändringarna, men de kommer också att innebära krav på en förändrad livsstil, spår miljöprofessor.

Det finns enligt miljöprofessorn Jørgen Randers åtminstone tre tydliga trender som kommer att prägla de kommande decennierna.

- Det är helt klart att befolkningstillväxten avtar när den nått åtta miljarder mänskor, för att sedan sakta sjunka. Ekonomin i västvärlden kommer att växa mycket långsamt. Och för det tredje kommer allt mera resurser att gå åt till att anpassa samhället till ett förändrat klimat, i stället för att konsumera, säger Jørgen Randers vid School of Business i Norge.

Randers besöker Finland för att tala om sina profetior för hur världen kommer att utvecklas. Redan 1972 skrev han sin första bok med varningar för de globala klimatförändringarna. Då lyssnade man inte så noga på skräckscenarierna. Men han har fortsatt sin forskning och skrivit flera böcker, och får allt mera synlighet för sina tankar och farhågor.

Finland kan städa upp

Det här innebär stora utmaningar för världens länder, men kan också erbjuda möjligheter för ett land som Finland. Men det skulle krävas en klarare vision och mera samarbete, bedömer man på Finlands jubileumsfond Sitra, där man utreder möjligheterna.

- Visst har vi sådana tankar i Finland. Men man kan med fog fråga sig om tankarna är för spetiga. Vi behöver mera samarbete mellan politiker, tjänstemän, företag och forskningsvärlden. Men jag tror att Finland har goda möjligheter till ett djupare samarbete som kan hjälpa oss i den globala konkurrensen, säger Paula Laine som är strategidirektör på Sitra.

Hon lyfter fram det spetskunnande som också regeringen hårt betonat. Våra satsningar på bioekonomi, vårdsektorn och högteknologiskt kunnande är allt sådant som borde komma till pass för de globala utmaningar som världen står inför. För exempelvis inom ren teknologi har Finland ett starkt kunnande med många företag som redan jobbar globalt, vilkas produkter och tjänster det finns en ofantligt stor efterfrågan på.

- Vi har räknat att den globala marknaden omfattar 1 500 miljarder euro. Och här är jag övertygad om att Finland kan få en bra bit av kakan, säger Laine.

Den enes bröd …

Då många av världens länder lider till följd av klimatförändringar och sjukdomar, ser utvecklade länder som Finland affärsmöjligheter. Därför har etiken ifrågasatts i affärerna. Borde rika länder bara ställa upp för den goda sakens skull och hjälpa de fattiga länderna till en renare verklighet? Paula Laine är bekant med resonemanget, men ser ingen konflikt i situationen.

- Jag tycker att vi både kan göra affärer och på så sätt hjälpa världen, men samtidigt bibehålla en stark humanitär karaktär på vårt arbete. De står inte i konflikt mot varandra. Finland ska fortsätta att påverka i internationella sammanhang och att sluta sig mot omvärlden är ingen möjlighet, säger hon.

Inte välgörenhet - utan business

De länder som har tagit fram miljövänliga lösningar ska på allt sätt få ut dem på marknaden. Och företagen verkar enligt principen att man ska göra vinst på sin verksamhet. Några andra möjligheter finns egentligen inte. Så inte heller Jørgen Randers anser att det finns något illa i att näringslivet drar nytta av att försöka rädda världen.

- Absolut inte. De förändringar som krävs är sist och slutligen rätt små. Jag har räknat att om man flyttade över två procent av resurserna från den nedsmutsande industrin till ren teknologi, kunde man stävja klimatförändringen. Men det är svårt att övertyga de som driver den lönsamma smutsiga industrin att sadla om till den dyrare rena teknologin, säger Randers.

Utsläppsfritt samhälle rollmodell

Men små länder som de nordiska har även en annan viktig roll i det globala spelet, bedömer Randers.

- Det som små länder likt Finland och Norge kan göra är att föregå med gott exempel. Det behövs förebilder för omvärlden, för att visa att det går att leva miljövänligt med hög levnadsstandard.

"Kina visar vägen"

Men han vidhåller ändå att övergången är svår om det saknas klara, långsiktiga visioner för hur jobbet ska göras. Dessutom måste folket vara på det klara med att det krävs ekonomiska uppoffringar. Enklast vore det att höja skatter - men det är svårt att få gehör för det i Norden, bedömer han.

Därtill krävs det också klara långsiktiga visioner som sträcker sig längre än bolagens kvartalstänkande eller politikernas fyraårsperioder.

- Det finns inga lätta lösningar om man begränsas till marknadslösningar. Men är man beredd att bygga landet utifrån en plan - i stället för kortsiktig lönsamhet. Då är det lätt att lösa problemet. Och kineserna visar oss exakt hur det ska gå till, säger han.

Diskussion om artikeln