Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ströömi och Bjärnå nya värdefulla landskapsområden

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 16:29.
Näse gård i Bjärnå
Bildtext Näse gård i Bjärnå blir del av ett värdefullt landskapsområde.
Bild: Yle/Marie Söderman

Tre nya områden i sydvästra Finland föreslås bli nationellt betydelsefulla landskapsområden.

De är Ströömi farled i Gustavs, Bjärnås odlingslandskap i Salo samt kulturlandskapen i Eura och Kiukais som är de nya områdena. Att de blir nationellt betydelsefulla landskapsområden betyder att man ännu bättre skyddar den levande landsbygden där.

Från tidigare ingår bland annat Skärgårdshavets havslandskap, Erstans havslandskap och Auraådalens odlingslandskap de här värdefulla områdena.

Bjärnååkrar har rikliga fornlämningar

Bjärnås odlingslandskap bildar en mycket mångsidig helhet, vars rika kulturarv utgörs av flera herrgårdar och kyrkor, rikliga fornlämningar och traditionslandskap samt kungsgårdarna som varit i bruk sedan åtminstone 1300-talet. Det gamla byggnadsbeståndet är välbevarat och regionen utgör en livskraftig landsbygd. Regionens å- och älvmiljöer samt forsmiljöer är också till naturen värdefulla. Landskapet är kuperat och varierande, relativt höga åsryggar begränsar tydligt landskapsrummet.

Lotsvaktstugan ett synligt element vid Ströömi farled

Ströömi farleds värde som landskap bygger på ett vackert och tydligt avgränsat landskapsrum som bildas av förkastningslinjerna, en gammal och mångsidig kulturhistoria och den naturliga mångfalden. Stomgårdarna, torpen och deras kulturhistoria hänger sömlöst samman med Ströömis betydelse inom fiske och sjöfart. Kulturmiljöerna är kända sevärdheter, till exempel Lypertö by och lotsstation, den gamla postvägen i Vartsala och Katanpääs fästningsö. De flertaliga vikarna och havsstrandsängarna är bra rast- och matställen för fåglar. Ströömi har varit av stor betydelse för sjöfarten och området utgör en livskraftig skärgård, trots att näringarna har förändrats.

59 nya områden föreslås

Miljöministeriet föreslår att 183 områden ska klassificeras som nationellt värdefulla landskapsområden. I och med den uppdaterande inventering som nyligen slutfördes föreslås 59 nya områden ingå bland landskapsområdena. En stor del av dessa finns i Övre Lappland, där den samiska kulturen och de landskapshelheter som hänför sig till renskötsel nu sällar sig till pärlorna bland landskapen i vårt land. Miljöministeriet ordnar ett offentligt samråd om inventeringen den 18.1.- 19.2.2016.

I urvalet av nationellt värdefulla landskapsområden framhävs sådana livskraftiga landskapshelheter som bevarat sin traditionella form och som har en mångsidig natur och ett mångsidigt kulturarv, inklusive de byar, naturområden och historiska objekt som är belägna på områdena.

I sydvästra Finland finns 19 områden

I sydvästra Finland föreslås att nationellt betydelsefulla landskapsområdena skulle vara bland annat Skärgårdshavets havslandskap (Dragsfjärd, Nagu, Korpo), Ströömi farled (Gustavs), Erstans havslandskap (Själö, Nagu, Pargas, Rimito, Runsala), Auraådalens odlingslandskap (Åbo, S:t Karins, Lundo, Aura, Pöytis), Pemarådalens odlingslandskap (Pemar, Tarvasjoki, Lundo, Pikis), Bjärnå odlingslandskap (Salo), Halikkoådalens och Uskelaådalens odlingslandskap (Halikko, S:t Bertils, Salo), Eura och Kiukais kulturlandskap, Kjulo träsks kulturlandskap (Kjulo, Säkylä), Ytterö strandlandskap, Vittisbofjärds kulturlandskap.

Diskussion om artikeln