Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stora förändringar på gång inom skärgårdstrafiken - avgifter kan införas

Från 2016
Uppdaterad 01.02.2016 13:01.
m/s Viken
Bildtext Förbindelsebåten Viken i Granvik i Pargas.
Bild: Yle/ Nora Engström

Förbindelsebåtstrafiken börjar sannolikt kosta igen för resenärerna. Trafik- och kommunikationsministeriet samt Närings-, trafik- och miljöcentralen funderar som bäst på hur skärgårdstrafiken kunde förnyas och hur man kunde "skapa nya tjänster i skärgården" som man uttrycker det. Dessutom vill man främja den privata marknaden inom skärgårdstrafiken.

Ett sätt är att införa avgifter på förbindelsebåtarna. I nuläget är det inte alltid lönsamt eller ekonomiskt möjligt för privata företag att ordna transporter för personer och varor i skärgården, då staten erbjuder samma service gratis. En avgift skulle öka de privata aktörernas chanser och öppna marknaden för ny typ av trafik, tror ministeriet. I första hand är det alltså inte frågan om att få in stora inkomster med hjälp av avgifterna, utan snarare att försöka sporra privata företagare att erbjuda transporttjänster i skärgården.

Mycket att utreda innan avgifter kan införas

Bild: Yle/ Nora Engström

Men mycket ska ännu redas ut innan avgifter kan införas inom förbindelsebåtstrafiken. Myndigheterna måste bland annat fundera på rättviseaspekter. Man måste också fundera på hur avgifterna ska uppbäras och om alla ska betala samma summa. Dessutom ska man bestämma vad en resa ska kosta och vad resenärerna får ta gratis med ombord samt vad frakten av varor kunde kosta.

Ett beslut om avgifter har ännu inte fattats. Vid NTM-centralen konstaterar man att det är sannolikt att avgifter införs eftersom tanken är att man förbättrar företagarnas möjligheter att konkurrera om trafiken i skärgården.

Trafik- och kommunikationsministeriet vill inte att staten utgör ett hinder för de kommersiella aktörerna i skärgården. Redan i år och fram till år 2018 kommer staten att driva ett pilotprojekt med namnet Skärgårdens trafik som service. Projektet gäller förbindelsebåtsrutter i bland annat Skärgårdshavet och Finska viken, där förbindelsebåten är det huvudsakliga sättet att röra sig. Exakt vad det här projektet går ut på och vad det innebär för förbindelsebåtstrafiken klarnar i år, men införandet av avgifter kunde vara en del av projektet.

Stora förändringar på gång

Förbindelsebåten Eivor.
Bild: Yle/Nora Engström

Vid ministeriet understryker man att försöket inte innebär att förbindelsebåtstrafiken försvinner från skärgården. Det finns behov av skärgårdstrafik som sköts med offentliga medel också i framtiden om marknaden inte erbjuder sådana tjänster i tillräckligt hög grad. Målet är att också i fortsättningen garantera att fast bosatta skärgårdsbor har trafikförbindelser som stöder möjligheterna att bo och verka i skärgården till ett rimligt pris.

Ministeriet vill utveckla skärgårdstrafiken också på många andra sätt, så att den motsvarar dagens behov. Vilken är statens och den privata marknadens roll i skärgården? I klarspråk står alltså förbindelsebåtstrafiken inför stora förändringar under de närmaste åren.

Ett konkret förslag är också att skilja på persontrafiken och fordons- och frakttrafiken i skärgården. På det sättet kunde också mindre företag konkurrera om passagerartrafiken, eftersom kraven på fartygens kapacitet då skulle sänkas. Passagerartrafiken kunde också skötas med mindre och snabbare båtar.

Digitala tjänster ska införas

Bloggskribent.
Bild: Creative Commons / LEEROY Agency

Digitala tjänster ska också utvecklas i skärgården och det här ska stöda förnyandet av skärgårdstrafiken. Det betyder exempelvis virtuella läkarbesök via videokonferens eller att man läser sin post och tidning på en dator.

Pilotprojektet ska genomföras så att man inte bryter mot de nuvarande kontrakt som staten har med rederierna. De flesta kontrakt går ut på 2020-talet och då kan erfarenheterna från pilotprojektet beaktas under nästa upphandling.

Ännu i januari borde det klarna hur projektet går vidare, då tjänstemän från NTM-centralen och ministeriet möts. Myndigheterna ska också regelbundet höra bland annat kommunernas, skärgårdsbornas, fritidsboendes och turismföretagarnas åsikt i frågan.