Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Trafikvanorna i Nyland under lupp

Från 2016
Man går över slaskig väg
Bildtext När kör vi bil, när går vi och hur långt reser vi under olika tider på året? Det vill Trafikverket veta.
Bild: Yle/Madeleine Boström

Helsingfors samt Väst- och Östnyland undersöks noggrant under den riksomfattande persontrafikundersökningen som inleds i januari. Undersökningen görs med fem års mellanrum.

Målet med undersökningen är att få veta hur finländarna rör sig under olika årstider.

Uppgifterna från undersökningen används för att förbättra trafiksäkerheten och möjligheterna att ta sig från en plats till en annan. Man vill också minska på de miljöolägenheter trafiken ställer till med.

Det är Trafikverket som har beställt undersökningen och TNS Gallup som utför undersökningen.

Specialfrågor

Totalt 65 000 finländare deltar i undersökningen genom stickprov.

Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer, brev och enkäter på webben. Resultatet av undersökningen ska presenteras i slutet av år 2017.

Enkäten omfattar hela landet, men vissa områden har valts ut för att man ska få mera detaljerade uppgifter. Till de områdena hör Helsingforsregionen samt Öst- och Västnyland.

Nylands förbund och Helsingforsregionens trafik betalar för att det ställs tilläggsfrågor till nylänningarna.

Det man frågar alla nylänningar är hur många barn i olika åldrar det finns i familjerna och hur ofta man åker kollektivt.

Därutöver frågar man invånare i huvudstadsregionen och i mellersta Nyland om hurudana förmåner arbetsgivarna erbjuder för resorna mellan hemmet och jobbet. Det kan bland annat handla om bilförmån, parkeringsplats, organiserad gemensam bilskjuts, duschmöjlighet för cyklister och möjligheter till flextider och distansarbete.

Minst resor på vintern

Den senaste undersökningen visar att vi reser mindre under vintermånaderna.

Om somrarna är resorna längre och görs på fritiden.

På hösten och våren reser vi mest och då är de längre resorna oftast arbetsresor eller resor för att uträtta ärenden.

I vardagen rör sig finländaren främst med bil. Men de som cyklar om somrarna promenerar under vintern eller använder sig av kollektivtrafik

Yngre människor cyklar ofta året runt.

Diskussion om artikeln