Hoppa till huvudinnehåll

Abimix

Engelska, kort lärokurs, studentexamensproven 2015

Uppdaterad 16.12.2021 12:48.
Abimix grafik för studentexamensproven i engelska
Bild: Yle/Oliver Ström

Studentexamensproven i kort engelska 2015, facit till flervalsuppgifterna samt beskrivningar av goda svar för provens produktiva delar hittar du här. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Vår

Hörförståelseprov i kort engelska vår 2015

45:10

Hörförståelseprovet

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Hörförståelseprovet i kort engelska, våren 2015

Skriftliga provet

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Engelska kort lärokurs våren 2015

Höst

Hörförståelseprov i kort engelska hösten 2015

45:20

Hörförståelseprovet

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Engelska kort lärokurs hörförståelseprovet hösten 2015

Skriftliga provet

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Engelska kort lärokurs hösten 2015