Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inte ännu läge för dagvård per timme i Borgå

Från 2016
Uppdaterad 19.01.2016 05:29.
leksakskök i daghem
Bildtext (Illustrerande arkivbild)
Bild: Marianne Sundholm

Borgå stad är inte ovillig att förändra dagvården till ett system som bygger på timmar per månad istället för på dagar per månad. Dock är det inte läge nu, säger Leila Nyberg, direktör för småbarnsfostran i Borgå.

- Det är ju ingen ny tanke. Redan i Jyrki Katainens regering talades det om tids- eller timbaserad dagvård och sedan dess har vi väntat på att något ska ske, säger Nyberg.

Kräver nytt system

Att gå in för en timbaserad dagvård skulle kräva mycket arbete och en helt ny apparatur, ett slags klockkortssystem. Visst går det att förändra och förnya, men Nyberg anser att tiden inte är den rätta.

- Regeringen har ju sagt att man under våren ska se över förordningarna som gäller betalningsrörelsen. Med andra ord: att ändra systemet nu, innan man vet vad som väntar, lönar sig inte, säger Nyberg.

Många obesvarade frågor

I början av 2013 förflyttades förskolepedagogiken från social- och hälsovårdsministeriet till utbildnings- och kulturministeriet.

Sedan dess har det talats om att det skulle vara nödvändigt att förnya också lagstiftningen.

Kommunerna följer nämligen rätt långt lagstiftningen inom socialomsorgen, till exempel just förordningarna som gäller betalningen. Frågorna är många för Nyberg.

- Vi vet inte riktigt var vi befinner oss nu, vad som väntar och vad som eventuellt kommer att förändras i framtiden. Blir det över huvud taget förändringar i lagstiftningen och vad kommer de i så fall att betyda?

Åtminstone sett ur hennes horisont skulle det vara förhastat att nu börja byta till en fakturering som är timbaserad när man inom någon månad på nationell nivå ska se över förordningarna som gäller betalningsrörelsen.

Vänta och se

Det är inte heller bra att utgående från en enda kommuns erfarenhet dra några slutsatser.

Leila Nyberg anser att det gäller att fundera på vad de eventuella förändringarna skulle betyda för just Borgå och hur de kunde genomföras på bästa tänkbara sätt.

- Inte är vi ovilliga i Borgå att förändra, men det går inte att ha två parallella system. Antingen ska det vara ett nytt system eller så måste man fortsätta som hittills.

Om det ska införas ett nytt system är det enligt Nyberg bäst att det sker efter det att regeringen sagt sitt i frågan.

Diskussion om artikeln