Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Snårig väg till ny vårdcentral - nybygge i Kampen?

Från 2016
Uppdaterad 19.01.2016 09:57.
Bildtext Enligt Maija Anttila (SDP) kunde vårdcentralen ligga på tomten mellan Kampens metrostation och Bilhuset.
Bild: Yle/Nadine Mabinda

Den centraliserade vårdenheten som planeras i Helsingfors föreslås få en helt ny byggnad i Kampen.

Kampens Elhus har tidigare varit på tapeten som möjligt utrymme, men på grund av skyddsbestämmelser är det tveksamt om Elhuset lämpar sig för vårdverksamhet.

Forum och Posthuset har tidigare varit förslag för den nya vårdcentralen. Maria sjukhus och Elhuset likaså. Goda trafikförbindelser är ett av kraven för centrets placering.

Elhuset är inte ändamålsenligt.

Ett helt nytt förslag är att bygga nytt på tomten mellan Kampens metrostation och Bilhuset. Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Maija Anttila (SDP) anser att en vårdcentral skulle sitta där.

De bussar som för tillfället stannar på området kunde flytta ner till Kampens bussterminal när västmetron är klar.

- Elhuset är inte ändamålsenligt. I preliminära rapporter har man konstaterat att en helt ny byggnad kunde vara ett bättre alternativ både tidsmässigt och ekonomiskt, än att bygga om Elhuset till en vårdcentral.

Kampens servicecenter ligger precis intill och om man ansluter den nya byggnaden till metrostationen skulle den bli alldeles fungerande.

Anttila har tidigare fungerat som stadsplaneringsnämndens ordförande. Hon har besökt tomten för att se hur en vårdcentral kunde passa på tomten.

- Kampens servicecenter ligger precis intill och om man ansluter den nya byggnaden till metrostationen skulle den bli alldeles fungerande.

Maria sjukhus har fallit bort ur planeringen eftersom förbindelserna inte är lika goda. Där har man istället planerat olika serviceformer för åldringar, till exempel för demenspatienter.

Enligt planen ska Femkantens och Drumsö hälsovårdscentraler flyttas till den nya, centraliserade vårdcentralen.

Det familjecenter som ska täcka centrala och södra Helsingfors skulle däremot placeras i ämbetshuset i Berghäll, när Fiskehamnens nya hälsovårdscentral står klar. Samtidigt skulle Berghälls hälsovårdsstation stänga.

Vårdköer maximalt två veckor

På måndagen beslöt också Helsingfors stadsstyrelse enhälligt att vårdköerna ska vara maximalt två veckor. Det gäller för icke brådskande fall.

Social- och hälsovårdsverket ska göra en verksamhetsplan för hur köerna ska förkortas inom budgetramen för 2016. Den max två veckor långa vårdkön ska börja gälla redan i år.

Text: Ahti Koskinen
Artikeln är en översättning från Yle Helsinki.