Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Ökad pessimism bland världens företagsledare

Från 2016
Uppdaterad 20.01.2016 16:03.
Världsekonomiskt forum inleds i Davos
Bild: EPA

Inför årets konferens i Davos har konsultbolaget PwC presenterat sin årliga rapport om hur världens företagsledare förutspår den ekonomiska utvecklingen den närmsta tiden.

Endast drygt en fjärdedel, 27 procent, av de intervjuade företagsledarna tror på en starkare världsekonomi det kommande året. Jämfört med förra årets undersökning visar det på en ökad pessimism kring det ekonomiska läget.

Rapporten baseras på intervjuer med drygt 1 400 företagsledare från 83 länder världen över och i år spelar den geopolitiska osäkerheten i världen stor roll när företagsledarna siar om den ekonomiska framtiden.

Fler upplevda hot mot företagen

Två tredjedelar, 66 procent, av ledarna upplever fler hot mot företagen i dag än för tre år sedan.

Dennis Nally, global ordförande för PwC, kommenterade årets rapport med att påpeka att det i år inte råder någon tvekan om att världens företagsledare nu har lägre tilltro till den globala ekonomin och företagens egna tillväxtutsikter. Oavsett företagens storlek står alla inför nya, mer komplexa utmaningar som till exempel rör geopolitik, samhällsutveckling och reglering, menade han.

Kinas ekonomiska situation, osäkerheten kring hur växelkurserna ska utvecklas framöver och de låga oljepriserna är andra faktorer som företagsledarna tror kommer påverka den globala ekonomin.

Dåliga tillväxtutsikter

Endast 35 procent av företagsledarna är säkra på att deras företag kommer växa det kommande året.

Bild: Yle

Vesa Kanniainen, professor i ekonomi på Helsingfors universitet, instämmer i de pessimistiska framtidsutsikterna bland världens företagsledare.

- I euroområdet förväntas en tillväxt på 1,6-1,7 procent men som det ser ut nu kan det bli svårt att uppnå. Endast Irland och Tyskland växer starkt för tillfället.

Kinas ekonomi, menar Vesa Kanniainen, är svår att uttala sig om.

- Att Kina växer vet vi, men hur mycket och hur snabbt kan vi bara sia om.

Låga oljepriser spelar roll

Vesa Kanniainen tillägger även att de låga oljepriserna kommer slå hårt mot de stora oljeproducerande länderna såsom Ryssland och Saudiarabien. Han tror även att oljepriserna kan komma att sjunka ytterligare under året då Iran nyligen meddelat att de vill öka sin råoljeproduktion med 500 000 fat per dag.

Även internetsäkerheten har blossat upp som ett prioriterat område bland världens företagsledare. 61 procent är oroliga för eventuella internethot. Främst gäller det företag i bank-, teknik- och försäkringssektorn.

Mötet i Davos pågår till lördagen. För Finlands del deltar finansminister Alexander Stubb.

Diskussion om artikeln