Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Davos ska lösa världsproblemen – i år igen

Från 2016
Världsekonomiskt forum inleds i Davos
Bildtext Världsekonomiska forumet i Davos är under sträng säkerhetsbevakning, då rädslan för terrorattacker är överhängande.
Bild: EPA

De globala utmaningarna räcker till för den tre dagar långa kongressen i den schweiziska alpbyn Davos. Internationella konflikter, ommöbleringar i världsekonomin och en ny våg av industrialisering finns bland temana under årets möte.

Under några dagar i januari har världens stora ledare samlats i den lilla schweiziska bergsbyn sedan början av 70-talet. Arrangören, en ideell schweizisk organisation, fokuserade först enbart på företagsvärlden. Men tanken var att inte enbart gynna företagens ägarintressen, utan även kunder och det övriga samhället.

Efter hand har organisationens spektrum breddats till att mer och mer omfatta allmänna ekonomiska och samhälleliga frågor. Numera deltar allt flera politiska ledare, kulturpersonligheter samt forskare och övriga påverkare.

Världseliten inom många sektorer

Bland delegaterna under det mytomspunna seminariet finns bland ledare för jätteföretag som General Motors, Microsoft och Facebook. Men den största deltagarskaran består av andra sektorer än näringslivet. Bland annat 40 av världens statschefer är på plats. Dessutom finns en del kulturkändisar, som exempelvis skådespelaren Leonardo di Caprio, som deltar för att tala om oljans framtid.

Storbritanniens premiärminister David Cameron är på plats för att diskutera landets EU-framtid, vilket en kommande folkomröstning ska staka ut. Sammanlagt 300 ministrar är med för att diskutera klimatförändringarna och dess inverkan på de framtida jobben. Finland representeras officiellt av president Sauli Niinistö och finansminister Alexander Stubb.

Därutöver står forskar- och akademikerkåren för ett stort antal delegater. På plats finns 20 nobelpristagare och 45 toppforskare inom olika områden.

Rikedom och jobb

Under öppningsdagen på onsdag, hann man redan behandla många stora teman. Den ojämlika fördelningen av världens resurser var ett ämne för diskussion, medan andra frågor tangerade klimatförändringarna och vilka påföljder de får för bland annat de framtida jobben i världen. Efterdyningarna av klimatmötet i Paris har satt agendan för hur miljöfrågorna måste bemötas i våra länder.

Även det interna klimatet i företag och organisationer behandlades under öppningsdagen, då behovet av fler kvinnor i ledande ställning betonades. Davosforumet som tidigare kritiserats för att vara för mansdominerat, har nu lockat flera kvinnor än tidigare. Även stiftelsens styrelse består numera till hälften av kvinnor.

I tiden – och framtiden

Tematiskt har seminariet både försökt ligga aktuellt i nutiden, men även ge visioner och handlingsplaner för framtiden. Rubrik för årets möte är den fjärde industrialiseringen. Frågor som den allt snabbare automatiseringen av industrin och samhället i övrigt behandlas av både bilindustriledare och forskare. Här kommer en robotiserad trafik att vara en av de intressanta frågorna, då jättar som Toyota och Google har långtgående planer på automatiserad trafik.

Därutöver fokuserar man också på de globala utmaningar som följer av internationella konflikter som skapat den stora flyktingströmmen. Andra aktuella teman är Kinas långsammare tillväxt, liksom omfördelningen av kapital mellan länder, när flera av tillväxtmarknaderna börjat tappa attraktionskraften.

Besluten görs hemma

Många stora frågor behandlas i form av presentationer och paneldebatter, men några konkreta beslut kan inte väntas från själva seminariet. Att Davos beviljats observatörsstatus i FN ger organisationen ett visst inflytande.

Tanken är att ledarna får ta med sig behållningen av möten till sina egna organisationer, så besluten kan fattas på hemmaplan. Även om mycket kritik tidigare riktats mot att mötena inte bär någon frukt, visar oberoende forskning att forumet haft en konkret inverkan. Studier av åtta av de tidigare sammanträdena visar att förslag som uppkommit under kongressen i praktiken har genomförts på flera håll, bland annat gällande miljöcertifiering och hälsofrågor.

Ökat behov av samverkan

Vilken behållning årets möte får för delegaterna och beslutsfattandet, återstår att se. Men kommentarerna från mötet verkar hittills eniga om att en global samverkan behövs mera nu än någonsin tidigare.

Diskussion om artikeln