Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

2015 det varmaste året som uppmätts

Från 2016
Nasas illustration av hur mycket medeltemperaturen har stigit på olika håll i världen sedan 1880.
Bildtext Nasas illustration av hur mycket medeltemperaturen har stigit på olika håll i världen sedan 1880.
Bild: AFP / Lehtikuva

2015 var det varmaste året sedan 1880 då mätningarna började, rapporterar de amerikanska federala myndigheterna Nasa och Noaa.

Den globala medeltemperaturen var i fjol 0,9 grader Celsius högre än medeltemperaturen för hela 1900-talet, visar data från Nasa och Noaa enligt nyhetsbyrån Reuters.

Jämför man med slutet av 1800-talet var fjolåret en grad varmare. Uppvärmningen beror enligt rapporten till stor del på koldioxid- och andra utsläpp som människan har förorsakat.

Den nya toppnoteringen är 0,13 grader varmare än det föregående rekordet från 2014. Skillnaden mellan det förra och det nya rekordet är större än någonsin tidigare.

"Långvarig trend"

Medeltemperaturen under 2015 är enligt vetenskapsmän vid Nasa resultatet av en långvarig trend med klimatuppvärmning. Vetenskapsmän vid Noaa har gjort en separat analys av insamlade data och håller med om att 2015 är det varmaste året året.

Nasa gör bedömningen att 2015 var det varmaste året med 94 procents säkerhet. Det finns alltid ett mått av osäkerhet bland annat på grund av att väderstationer flyttas.

Merparten av den globala uppvärmningen har enligt Nasa och Noaa inträffat under de 35 senaste åren. Sammanlagt 15 av de 16 varmaste åren har inträffat sedan 2001.

Även om man beaktar El Niño-effekten var 2015 ett anmärkningsvärt år, säger Gavin Schmidt som leder Nasa-institutet Goddard Institute for Space Studies.

Diskussion om artikeln