Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna är mest rädda för regeringen och den egna ekonomin

Från 2016
Silhuett av man i tunnel
Bild: Mikael Crawford/Yle

Känslan av otrygghet ökar i samhället. Våra liv har aldrig varit så trygga som nu, men ändå är finländare rädda. Vi oroar oss för ekonomin och framtiden. Men otrygghet är inte det samma som verklig fara.

Borde vi vara mer rädda för terrorattacker eller för trafiken? Sannolikheten att råka ut för en bilolycka i halt vinterväder är högre än att råka ut för ett terrordåd utför av IS.

Finländare är rätt pragmatiska och så också våra rädslor. I går publicerades försvarets årliga trygghetsundersökning som visar att vi oroar oss för vår ekonomin och framtiden.

Forskare vid Räddningsbranschens centralorganisation har kunnat konstatera det samma. I deras medborgartrygghets barometer tillfrågas 3 000 personer om vad som skapar otrygghet i vardagen.

Tuula Kekki specialforskare vid Räddningsbranschens centralförbund
Bildtext Vårt land har blivit tryggare, säger Tuula Kekki.
Bild: Yle / Jonna Nupponen

– Människor oroar sig för en utdragen recession. Överraskande nog oroar man sig också över regeringens problem att fatta beslut både i inrikes- och utrikespolitiken, säger specialforskare Tuula Kekki.

De är alltså regeringen som skrämmer finländarna. Vi oroar oss för politikernas förmåga att fatta beslut och statens möjligheter att ta hand om oss i framtiden. Speciellt oroliga är finländarna över sin ålderdom och möjligheterna att få god omvårdnad när de inte längre kan ta hand om sig själva.

Däremot oroar sig finländare inte särskilt mycket över extrema väderfenomen eller pandemier, som båda sannolikt kan drabba Finland och dess befolkning.

Tryggheten i vardagen

Det som ger finländarna trygghet är de grundläggande sakerna i livet som hemmet, familjen, ett arbete och god hälsa. När situationen på arbetsmarknaden blir svårare försvinner en central trygghetsfaktor och det skapar en känsla av otrygghet.

– Folk oroar sig för ekonomin, både den egna och statens. Man funderar om det kommer att finnas ordentlig offentlig service i hela landet i framtiden, säger Tuula Kekki.

Tuula Kekki säger att medborgartrygghetsbarometern ger en trösterik bild av vårt samhälle. Människors oro för att värderingarna hårdnar tyder på att många inte omfattar den utvecklingen.

Barometern visar också att finländare har anhöriga och närstående som ger hjälp och stöd vid behov. Finländarna känner en grundtrygghet och tillit.

– Det är bra att vår hot- och riskmedvetenhet inte är alltför hög. Det finns ingen anledning att bereda sig på det värsta eller vara rädd.

Våra liv tryggare än någonsin

Räddningsbranschens centralförbund frågade om finländarnas åsikt om hur tryggt vårt land är i sin trygghetsundersökning.

90 procent av finländarna anser att Finland är ett tryggt land. Tulla Kekki fascineras av den tio procent som inte tycker det. Hon skulle vilja veta vad dessa människor råkat ut för som gör att de känner att Finland är ett otryggt land.

– Olyckor, brottslighet, barndödlighet, trafikolyckor - alla har de minskat betydligt över tid. Kanske det att vi pratar mer om trygghet uppviglar oss att se mer faror än man gjorde förr, säger Tuula Kekki.

Rädslan ofta irrationell

Känslan av otrygghet kan ibland ha en verklig grund men oftast har den det inte. Otrygghet är en annan sak en verklig fara.

Enligt forskning går sällan rädslan för att råka ut för ett brott hand i hand med den verkliga risken. Unga män är sällan rädda för att röra sig i centrum av städer kvällstid medan äldre kvinnor är det. Ändå är risken att den unga mannen utsätts för brott mycket större.

Men ett så tryggt samhälle går inte att skapa där ingen någonsin skulle vara rädd. Den svaga framtidstro finländarna känner just nu kanske ger en orsak att vara lite rädd.

Diskussion om artikeln