Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dålig insyn i telekombolag - Nokia och TeliaSonera döljer mer än genomsnittet

Från 2016
Uppdaterad 25.01.2016 14:46.
Ljustavla på New York börsen 13.8.2015
Bildtext Den 13.8.2015 gratulerades Nokia på New York börsens ljustavla i samband med att Nokia har varit listat på Nasdaq-börsen i 100 år.
Bild: Handout

Det finns brister i insynen i många av världens telekombolag - också i de finska. Det här avslöjar en undersökning gjord av organisationen Transparency International, som har undersökt 35 av de största telekombolagen i världen.

Telekommunikationsbranschen är en mångmiljardindustri.

Många av de största telekommunikationsbolagen har ett marknadsvärde på två biljoner dollar.

Transparens och ansvarsskyldighet är en av hörnstenarna i kampen mot korruption.

Men nu visar en undersökning som den tyska organisationen Transparency International har gjort att telekombolagen inte berättar tillräckligt mycket om sin verksamhet i olika länder.

Tre områden undersöktes

Undersökningen bestod av tre delområden som handlade om korruption, transparens och insyn i företagets offentliga, finansiella information.

Telekombolagen skulle svara på om de till exempel hade angett ett offentligt antikorruptionsprogram och hur dedikerade de är till det programmet.

De skulle svara på om de avslöjade hur stor andel de ägde i sina dotterbolag eller i vilken utsträckning företaget erbjuder offentlig, finansiell information om sin verksamhet.

Finska bolag inte så transparenta

Resultatet av undersökningen visade att telekombolagen inte har en så transparent organisationsstruktur.

Att medeltalet när det gäller transparens ligger på 34 procent, visar att alla de undersökta bolagen är dåliga på att berätta tillräckligt mycket om sin verksamhet.

Värst gick det för Motorola, som bara fick 6 procent, medan Deutsche Telekom klarade sig bäst med 81 procent transparens.

Smartmobil från Motorola
Bildtext Det amerikanska telekombolaget Motorola hade nästan ingen insyn alls i företaget, enligt undersökningen.
Bild: Motorola

De finska bolagen Nokia och Telia-Sonera placerade sig till och med under medeltalet när det gäller just transparens i företaget.

Finska TeliaSonera låg på 31 procent. Nokia klarade sig snäppet sämre och fick endast 25 procent i transparenstestet.

TeliaSonera klarade sig också bättre än Nokia när det gällde att erbjuda finansiell information från olika länder.

TeliaSonera fick här ett resultat på 58 procent, när Nokia endast lyckades nå upp till 18 procent.

Kan möjliggöra skatteflykt och korruption

Brister i transparensen kan till exempel leda till skatteflykt men också korruption.

Telekombolagen kan placera sina pengar i skatteparadis, eftersom de inte uppger var deras dotterbolag finns i världen.

Överlag visade det sig att det finns mycket arbete att göra inom telekombranschen när det gäller att stoppa korruption.

Korruption kan till exempel höja priserna för kunderna och företagen.

TeliaSonera har ett fungerande anti-korruptionssystem

De flesta av de undersökta telekommunikationsbolagen hade visserligen ett anti-korruptionssystem.

På den här punkten klarade finska TeliaSonera sig bäst av alla europeiska företag med ett resultat på 96 procent.

Korruption är ändå ett problem inom telekombranschen, framkom det i undersökningen.

Trots att de flesta bolag hade ett program mot korruption ansåg många telekombolag att de inte hade de system och krav som behövdes för att följa upp att programmet införlivas i praktiken.

Diskussion om artikeln