Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Båt- och motorcykelskatt tidigast om ett år

Från 2016
Allmogebåten Monäspasset
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

En planerad båt-och motorcykelskatt införs tidigast om ett år berättar man på finansministeriet. Beredningen av den nya skatten har kommit igång men ännu är det helt öppet hur stor skatten blir och vilka fordon som sist och slutligen kommer att beröras av den här nya fordonsskatten.

Juha Sipiläs regering har i regeringsprogrammet slagit fast att man vill ha in 50 miljoner euro per år genom att beskatta också andra fordon än bilar.

-Vi är i ett mycket tidigt skede av beredningen och den nya skatten blir aktuell tidigast från början av 2017, säger överinspektör Merja Sandell på finansministeriets skatteavdelning.

Vilka beskattas?

Myndigheterna har haft ett första större möte kring frågan. Trafiksäkerhetsverket,Trafi har meddelat att det finns drygt 183 000 motorbåtar och knappt 14 000 segelbåtar som kan påläggas skatt. I verkets register finns också knappt 260 000 motorcyklar.

Det är fortfarande oklart hur stor skatten blir. Snabbt räknat kan båtskatten bli drygt 200 euro i året. Men om motorcyklarna tas med halveras skatten till drygt 100 euro per fordon och år.

Gradering?

I beredningen tar man också ställning till en eventuell gradering av skatten. Skall en ägare av en lyxig Swan segelbåt och en ägare av 50 år gammal folkbåt beskattas lika strängt? Hur stor skatt skall man uppbära för stugbåten eller skall grannens dubbeldäckare beskattas hårdare?

Om skatten också skall gälla motorcyklar kvarstår frågan om en rättvis modell? Skall man gradera skatten enligt cylindervolym eller inte? Det är frågor som tjänstemännen funderar på.

Diskussion om artikeln