Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stor datacentral kan få plats på nytt industriområde i Ekenäs

Från 2016
Uppdaterad 27.01.2016 10:01.
Ett flygfoto över ett planerat industriområde. Skog och byggnader, åkrar.
Bildtext Flygfoto övr planerat industriområde i Horsbäck-Torp.
Bild: Raseborgs stad

Västnylands dröm om en stor datacentral kan bli verklighet på ett nytt industriområde i Ekenäs.

Staden Raseborg vill i alla fall försöka locka datacentraler genom att reservera en åtta hektar stor tomt söder om Horsbäck. Tomten reserveras för något som kallas "en enskild industriverksamhet och en betydande ökning av elförbrukning".

Planläggningsarkitekt Aija Aunio vid Raseborgs stad säger att den här tomten inte fanns med i de ursprungliga planerna för Horsbäck-Torpområdet.

- Nej, behovet har kommit fram senare. Vi vill göra det möjligt för en större datacentral att etablera sig där om de vill.

Aunio förklarar att en kraftledning går precis väster om området så möjligheten för en elcentral finns. Det är Raseborgs stads energibolag Ekenäs Energi som äger kraftledningen.

En karta som visar var Horsbäck-Torpet industriområde ska ligga i Raseborg.
Bildtext Den planerade industritomten i Horsbäck.
Bild: Raseborgs stad

Några konkreta planer finns ännu inte men uppmaningen att reservera en datacentralstomt har kommit från högsta ort.

- Planläggningsavdelningen fick besked från stadens ledning att rita in en sådan tomt på området.

Stadsdirektören: Vi kan inte börja planera först när någon frågar

Vi vill att regionen blir sådan som intresserar datacentraler, konstaterar stadsdirektören Tom Simola. Då är det viktigt att det finns färdiga tomter. Så är det inte nu.

- Det är nästan dömt att misslyckas om planeringen kommer igång först när ett företag visar intresse.

Också Hangö och Ingå har figurerat som kommuner där datacentraler kunde etablera sig, inte minst med tanke på närheten till havet och den nya datakabel som ska förbinda Finland till Europa. Västnyland har hoppats få en förgrening av kabeln som skulle ge näringslivet stora möjligheter. Simola tror ändå inte att det blir konkurrens om vem som får en datacentral i Västnyland.

- Tomter behövs. Och kommer det en central, kan det komma flera - synergier finns att hämta i kunnig personal och infrastruktur, förklarar Simola.

Eftersom inga konkreta planer finns, ska tomten i Horsbäck-Torp ha en beteckning som också tillåter andra funktioner än en datacentral.

80 000 kvadratmeter byggrätt

Horsbäck-Torpområdet är ungefär 40 hektar stort och det ligger söder om nuvarande Horsbäck arbetsplatsområde samt mellan Langansböle och Horsbäck.

Det nu aktuella planförslaget skapar 28 tomter för industri- och lagerbyggnader på området.
Områdets byggrätt blir nästa 80 000 våningskvadratmeter. När planen är klar och om de tilltänkta etableringarna sker, kan 400 personer jobba på området som i dag främst består av ekonomiskog.

Staden vill köpa mera mark

Området ligger söder om nuvarande Horsbäckområdet. Staden äger 24 hektar av marken på området och förhandlar om tilläggsköp av privata markägare på området.

Planläggningsnämden i Raseborg behandlar förslaget till plan för området på onsdag.