Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Zikaviruset - illa för gravida, mindre illa för andra

Från 2016
Uppdaterad 28.01.2016 09:04.
En biolog släpper ut en genmanipulerad mygga i Brasilien.
Bildtext En biolog släpper ut genmanipulerade myggor i Brasilien.
Bild: EPA/SEBASTIAO MOREIRA

Nya fall av infektionssjukdomen zikafeber som orsakas av zikavirus rapporteras i rask takt från olika håll i världen.

Institutet för hälsa och välfärd THL uppmanar nu gravida att undvika ickenödvändiga resor till områden där zikaviruset förekommer.

THL uppdaterade sina reserekommendationer för gravida i dag (onsdag).

På THL:s karta kan man se var zikaviruset sprider sig för närvarande. (Institutet har tills vidare ingen information om zikaviruset på svenska.)

Importerade sjukdomsfall

Fall av zikafeber har konstaterats i Norden; åtminstone Finland, Sverige och Danmark har haft sina egna zikapatienter. I samtliga fall har det varit fråga om personer som rest i tropiska områden innan de insjuknat.

I Finland var det enligt THL fråga om en man som besökte Maldiverna i juni. Efter hemkomsten fick han symptom som till en början tolkades som denguefeber, eftersom de ofta liknar varandra.

Det var första gången som förekomsten av zikaviruset rapporterades på Maldiverna.

Myggfälla i Brasilien
Bild: SECRETARY OFFICE OF HEALTH / HAN

I Danmark var det fråga om en person som rest omkring i Syd- och Centralamerika, uppger universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Patienten hade efter hemkomsten fått feber, huvudvärk och muskelsmärtor. Patienten uppges ha repat sig fint.

Även i Sverige har ett fall av zikafeber upptäckts. Fallet uppges vara okomplicerat och någon risk för en epidemi föreligger inte enligt Folkhälsomyndigheten.

Också i de fall som konstaterats i andra europeiska länder och USA har personen smittats på resa. Undantag utgör en kvinna i Puerto Rico som den sista december 2015 diagnosticerades med zikavirus utan att hon hade varit på resa, skriver den medicinska tidskriften The Lancet.

Bärarmyggan lever inte i norr

Viruset som sprids av myggor av släktet Aedes har påträffats i tropiska delar av Afrika, Asien och Oceanien. Sedan 2015 har det också spritts i flera länder i Syd- och Centralamerika.

Det finns en misstanke om att viruset överförs via sexuella kontakter, men det är inte bevisat. Det finns också misstanke om att viruset smittar via modersmjölk, men inte heller det är bevisat.

Det finns minst två typer av zikavirus, det afrikanska och det asiatiska. Det är den asiatiska formen som sprids kraftigt i Brasilien just nu.

Brasilien bekämpar zikaviruset
Bild: MARECELO SAYAO, EPA

Det är samma mygga som sprider bland annat dengue- och chikungunyavirus. Myggan som sprider viruset lever inte på våra breddgrader.

Inkubationstiden för sjukdomen är 3-12 dagar. Symptomen på zikafeber beskrivs som lindriga eller obefintliga. Till symptomen hör feber, hudutslag, ögoninflammation samt led- och muskelsmärtor som varar i några dagar.

En stor del av de som utsätts för viruset utvecklar inga symptom.

Problemet är de komplikationer som viruset tros orsaka foster, vilket betyder att smittan är farlig för gravida.

Gravida bör undvika myggor i zikaområden

Det antas att zikaviruset orsakar hjärnskador i fosterstadiet. Andelen hjärnskador hos nyfödda har ökat i vissa områden som utsatts för epidemi.

Zikaviruset ansågs tidigare ha relativt lindriga konsekvenser för alla smittade. Men i november 2015 larmade Brasiliens hälsomyndigheter om att zikaviruset sannolikt var kopplat till en typ av missbildning hos foster, mikrocefali.

Det är fråga om en utvecklingsstörning där fostrets hjärna slutar växa så som den ska.

Barnet föds med ovanligt litet huvud. Ansiktet kan vara normalstort, men hjässan smalnar av och bakhuvudet kan vara platt, skriver The Lancet.

Den neurologiska fosterskadan kan leda till att barnet blir synskadat, förlamat eller drabbas av mental funktionsnedsättning.

Det anses vara särskilt illa för fostrets utveckling om den blivande modern blir smittad i början av graviditeten. Fostret kan till och med dö av zikaviruset, även om moderns symptom är lindriga.

Tusentals fall av mikrocefali i Brasilien
Bildtext Förekomsten av mikrokefali i Brasilien, läget den 18 januari 2016
Bild: Wikimedia Commons

Tusentals bebisar med onormalt litet huvud

Utbrottet av myggepidemin skapar oro inför olympiska spelen i Rio de Janeiro i sommar. En halv miljon idrottsentusiaster väntas till staden.

Hälsomyndigheter i  Europa och USA uppmanar redan nu gravida kvinnor att undvika resor till Brasilien.

Brasilien har rapporterat cirka 3 900 misstänkta fall av mikrocefali, enligt uppgifter från WHO. Det är drygt 30 gånger fler än vad som rapporterats under något år sedan 2010.

Värst drabbad är delstaten Pernambuco i nordöstra delen av landet där 1 306 fall påträffats sedan förra året.

Efter att viruset hittats i fostervattnet hos barn som senare fötts med mikrocefali tror forskarna att det kan finnas ett samband.

Är det ett specifikt brasilianskt problem?

Läkare i Brasilien uppmanar kvinnor att undvika att bli gravida tills vidare.

Forskarna är inte på det klara med varför just Brasilien har drabbats av så många fall av mikrocefali. Därför finns det misstankar om att det inte enbart handlar om zikaviruset - det finns teorier om att flera virus är inblandade, skriver The Lancet.

Anställd vid El Salvadors hälsoministerium sysselsatt med myggbekämpning.
Bild: EPA / Oscar Rivera

Det visade sig i undersökningar att de flesta som infekterades i delstaten Bahia i början av zikaepidemin var kvinnor i 30-årsåldern och att alla mödrar som fött barn med mikrocefali hörde till den lägsta socioekonomiska gruppen.

Forskarna vet inte varför det är så.

Spridningen har skett snabbt

Myggviruset zika kommer från Uganda och misstänks ha spridits till Brasilien under VM i fotboll 2014, alternativt i Va'a World Sprint Championship i Rio de Janeiro i augusti 2014 där idrottare från franska Polynesien, Nya Kaledonien, Cooköarna och Påsköarna deltog.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Västindien och Central- och Sydamerika, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

För närvarande finns viruset i Brasilien, Bolivia, Barbados, Colombia, Ecuador, El Salvador, Fiji, Franska Guayana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Kap Verde, Maldiverna, Martinique, Mexiko, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Saint-Martin, Samoa, Salomonöarna, Surinam, Thailand, Nya Kaledonien och Venezuela.

Den snabba spridningen beror på att sjukdomen är ny i dessa områden och alla är mottagliga.

Det myggburna viruset kommer sannolikt att spridas till alla länder på de amerikanska kontinenterna (Nord-, Central- och Sydamerika), utom Kanada och Chile, bedömer Världshälsoorganisationen WHO.

WHO förklarar den snabba spridningen av zika med det faktum att människorna på de amerikanska kontinenterna tidigare inte utsatts för viruset och därmed inte är immuna.

Diskussion om artikeln