Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Sociala medier inget hot mot riktig vänskap"

Från 2016
Kaffe.
Bild: EPA/Oscar Rivera

Det har hävdats att vänskapsrelationer lider och blir ytligare av att människor hänger på sociala medier. Men det har också hävdats att sociala medier kan motverka ensamhet och göra svaga band starkare.

Mänskorelationerna förändras under livets gång och betydelsen av vänner accentueras vid livskriser.

Vuxnas vänskapsrelationer har undersökts förhållandevis lite, forskningen har mest fokuserat på ungdomars sociala liv.

Vad gäller vuxna har det forskats betydligt mera i parförhållanden och föräldraskap.

"Vänskapsband kan lösas upp"

Forskarprofessor Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet säger att människor funderar allt mera på hur man ska upprätthålla vänskapsrelationer under olika livsskeden.

- Vänskapen kan vara sårbar, den kan vissna och tyna bort, säger Rotkirch i en intervju för Yle.

Enligt Rotkirch kan man försöka lägga upp ett schema över sin vardag, men vänskap tål nödvändigtvis inte jäktade träffar då någondera sitter med tidtagarur i handen.

familjeforskare anna rotkirch
Bildtext Forskarprofessor Anna Rotkirch
Bild: Yle

- Det kan uppstå spänningar om den ena parten har en ny familj eller kärlek, barn eller ett krävande jobb. Den andra kan uppleva att vännen inte hinner träffas - eller har bråttom bort från träffen de äntligen lyckats ordna, säger Rotkirch.

Enligt Rotkirch har vänskap under en lång tid inte tillmätts det värde som mänskorelation som den är värd.

Sociala medier ett komplement

Kontakter som finns på sociala medier ska enligt Rotkirch inte ställas mot kontakten med riktiga, nära vänner.

Sociala medier kan hjälpa till att upprätthålla svagare kontakter och en avlägsen bekant kan småningom bli en hjärtevän.

Facebook.
Bild: Yle

- Människor har fler ytliga kontakter numera tack vare sociala medier. Det är en rikedom. Jag tror inte att kontakterna är bort från de riktiga vänskapsförhållandena, säger Rotkirch.

Påståendet om att mänskorelationerna blir ytligare i och med sociala medier är vagt eftersom det inte finns forskningsresultat på det.

– Det finns inte några skäl att anta att folk träffar sina vänner mindre på grund av sociala medier, det finns inget tillförlitligt jämförelsematerial.

Tidsbrist ett hot mot vänskap

Under vissa perioder av livet är det en stor utmaning att få tid över till att sköta vänskapsrelationer.

Sikfiske om våren utanför Helsingfors.
Bild: Yle

Jobb, barnskötsel, egna och barnens hobbyer tar tid. Folk flyttar runt på grund av studier eller jobb och gamla vänskapsband kan förtvina av brist på skötsel.

- Endel har endast några vänner och andra trivs omgivna av många människor. De som har färre syskon håller mer kontakt med vänner, säger Rotkirch.

Den som ofta flyttar på sig hinner kanske inte knyta vänskapsband någonstans.

Enligt Rotkirch bibehölls samma sociala mönster bland dem som flyttade till annan ort och bland dem vilkas livssituation av annan orsak förändrades; de knöt samma mängd sociala kontakter som tidigare.

Undersökningar visar att utåtriktade personer, som är öppna för nya saker, också är öppnare för olika former av vänskap. Deras vänner kan avvika i ålder, etnisk bakgrund eller kön från dem själva.

Bild: EPA/MIGUEL ANGEL MOLINA

– Det beror alltså på personligheten hurudana vänskapsrelationer man söker och längtar efter.

Vännernas roll är speciell när det gäller att dela trista eller glädjefyllda känslor. Man kan nödvändigtvis inte berätta samma saker för en syster, mamma eller partner som man kan dela med en god vän.

Särskilt 30-40-åriga kvinnor ringer mycket till sin närmaste väninna, visar en undersökning där man analyserade europeiska föräldrars samtal till släktingar, partner och vänner.

Ursprunglig artikel: Mari Karjalainen, Yle

Diskussion om artikeln