Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I Finland var han för gammal - utomlands stod företagen i kö

Från 2016
Uppdaterad 30.01.2016 20:17.
Stefan Zilliacus
Bildtext Stefan Zilliacus jobbar nu som vd för företaget Coromatic i Vanda.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Stefan Zilliacus fick känna av hur svårt det kan vara att hitta nytt jobb som 60-plussare. Rekryteringsföretagen vill inte kännas vid att det förekommer åldersdiskriminering, men medger att det finns attitydproblem i vissa branscher.

Stefan Zilliacus började söka nytt jobb då han var 61. Han kontaktade ett knappt dussin olika headhunters i Finland, men resultatet var nedslående.

- Det var en ganska mördande upplevelse. Alla sa att "du är för gammal, du är över 45, det finns ingenting på marknaden för dig".

Zilliacus gav ändå inte upp. Han hade jobbat 34 år på olika amerikanska företag och tyckte att han fortfarande hade någonting att ge. Han uppdaterade sin profil på sociala mediet LinkedIn och hoppades att det skulle ge resultat.

Utländska headhunters såg min ålder som en merit, medan de finska såg den som en fallgrop.

― Stefan Zilliacus

- Jag skrev att jag är en erfaren, driftig vd som har haft en paus på några månader, och att jag nu är redo för arbetslivet. Jag skrev om min bakgrund, vad jag hade åstadkommit och så lite visioner för framtiden. Det nappade genast!

Följande morgon fick Zilliacus två samtal av intresserade headhunters i England. Också rekryterare från Sverige hörde av sig.

- Det slutade med att jag fick två jobberbjudanden från svenska företag. Och då var jag 61 år.

"Alla sa att du är för gammal, du är över 45" - Spela upp på Arenan

Ju äldre du är, desto svårare är det att få jobb

Zilliacus valde jobbet som vd för Coromatics dotterbolag i Finland. Företaget bygger bland annat reservsystem för elförsörjning och ser till att datakommunikationen fungerar vid elavbrott.

Zilliacus är förvånad över den åldersdiskriminering han mötte och förundrar sig över att företagen i Finland inte verkar se till folks erfarenhet.

- Utländska headhunters såg min ålder som en merit, medan de finska såg den som en fallgrop.

Statistik från Näringslivets delegation EVA stöder Zilliacus erfarenheter. Är du arbetslös är det svårare att få jobb ju äldre du är, oberoende av utbildning.

grafik
Bild: Yle

Läs Näringslivets delegation EVA:s publikation "Kuka Suomessa tekee työt" här. (på finska)

"Kanske vi har endel attitydproblem i vissa branscher"

Yle Nyheter har varit i kontakt med flera rekryteringsföretag. Få vill vidkännas att det finns någon åldersdiskriminering.

- Det handlar om att gammalt kunnande försvinner och nu behövs det ny slags kompetens. Någon kan kalla det åldersdiskriminering, men det handlar egentligen om ifall du har de rätta kompetenserna eller inte, säger Minna Vanhala-Harmanen, vd på rekryteringsföretaget Opteam.

Tom Kaisla
Bildtext Tom Kaisla, vd för rekryteringsföretaget EilaKaisla
Bild: Yle

- Företagen funderar förstås på vem som kan använda morgondagens verktyg bäst, och tyvärr är det inte alltid 50-åringarna, säger Tom Kaisla, vd på rekryteringsföretaget EilaKaisla.

Rekryterarna säger också att alla åldersgrupper har svårt att hitta jobb i de här ekonomiskt dåliga tiderna. Det gäller inte bara 50-plussarna.

- Kanske vi ändå har endel attitydproblem i Finland i vissa branscher. Endel rekryterare i kundföretagen tror kanske att man får ut mera av en 30-åring, fast det inte nödvändigtvis är så, säger Kaisla.

Också unga personer ålderdiskrimineras

På Arbetshälsoinstitutet pågår som bäst ett forskningsprojekt där man försöker hitta metoder för att förlänga arbetskarriärerna. Man försöker samtidigt hitta sätt att stärka arbetsmotivationen för dem som närmar sig pensionsåldern.

Arbetsgivarnas attityder verkar inte ha förändrats i samma grad.

― Marjo Wallin

- Det talas mycket om att arbetskarriärerna ska förlängas, men samtidigt känner många att det är omöjligt att hitta jobb om man passerat 50. Det är väldigt motsägelsefullt, säger forskaren Marjo Wallin på Arbetshälsoinstitutet.

Wallin påpekar att det inte bara är äldre arbetstagare som känner sig åldersdiskriminerade, utan att det också gäller unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det här blir speciellt tydligt under lågkonjunkturer.

- Forskning visar att arbetstagarnas attityder har förändrats och att många är beredda att jobba längre. Vi tänker att vi nog ska klara det, om det är det som krävs. Men arbetsgivarnas attityder verkar inte ha förändrats i samma grad, säger Wallin.

Samtidigt är det stor skillnad mellan olika branscher. Till exempel social- och hälsovårdsbranschen och servicesektorn drar mycket folk, oberoende av ålder.

Det ordnades en bal fö äldre i Borgå
Bildtext Inom social- och hälsovårdsbranschen finns det jobb också för 50-plussare.
Bild: Yle/Mimmi Johansson

I Sverige är 50-plussarna eftertraktade igen

I Sverige har det blivit lättare för 50-plussare att hitta nytt jobb, visar TRR Trygghetsrådets statistik över fjolåret. TRR är en stiftelse som stöder tjänstemän, förtroendevalda och arbetsgivare att hitta nytt jobb.

Ifjol hittade tio procent fler arbetslösa 50-59-åringar jobb, jämfört med året innan. Också för 60-plussarna var ökningen nästan lika stor.

Alla amerikanska företagsledare är betydligt äldre, kring 60, och många jobbar tills de är 70.

― Stefan Zilliacus

Att äldre arbetstagare är mera eftertraktade på arbetsmarknaden i Sverige än i Finland beror åtminstone delvis på att Sveriges ekonomi går så mycket bättre just nu.

Stefan Zilliacus är ändå övertygad om att det också handlar om attityderna.

- Till exempel alla amerikanska företagsledare är betydligt äldre, kring 60, och många jobbar tills de är 70. Här i Finland tar man inte till vara den erfarenhet en äldre person kan ge, säger Zilliacus.

- Hur länge tänker du själv jobba?

- Så länge jag har drive, så länge jag kan göra någonting för företaget, skrattar Zilliacus.

Har du egna erfarenheter av åldersdiskriminering? Kommentera gärna!

Diskussion om artikeln