Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Femte gången gillt för samhällsfördrag?

Från 2016
Uppdaterad 28.01.2016 12:33.
Händer.
Bildtext
Bild: YLE

Parterna på arbetsmarknaden fortsätter i dag att förhandla om ett så kallat samhällsfördrag.

Det här betecknas som det femte försöket att enas om ett samhällsfördrag som skulle ersätta de tvångslagar som regeringen har hotat med.

Regeringen har lovat att dra tillbaka tvångslagarna ifall arbetsmarknadsorganisationerna enas om åtgärder som i tillräckligt hög grad förbättrar de finländska företagens konkurrenskraft samt ökar tillväxten och sysselsättningen.

Maj 2015: Det blir inget samhällsfördrag

Försöken att nå ett samhällsfördrag har pågått ända sedan Centern vann riksdagsvalet våren 2015 och partiets ordförande Juha Sipilä blev regeringsbildare. I maj meddelar regeringsbildaren att det inte blir något avtal. Sipilä anser att ett samhällsfördrag inte skulle ha åstadkommit tillräckligt stora reformer.

Augusti 2015: Tidigare riksförlikningsman försöker jämka

I augusti görs ett nytt försök att nå en överenskommelse om ett fördrag.

Den tidigare riksförlikningsmannen Juhani Salonius utreder möjligheterna att nå ett avtal mellan regeringen och arbetsmarknadsparterna.

Augusti 2015: Sipilä meddelar att samhällsfördraget inte kan godkännas

Den 20 augusti är det igen dags för Sipilä, den här gången i egenskap av statsminister. Han meddelar att förhandlingarna om ett samhällsfördrag misslyckats.

September 2015: Tvingande åtgärder från regeringens sida - FFC vägrar förhandla

Efter att samhällsfördraget fallit för andra gången presenterar regeringen den 8 september en rad åtgärder avsedda att få till stånd det produktivitetskliv på 5 procent som man eftersträvade med samhällsfördraget.

Bland annat skulle trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag bli lediga dagar utan lön. Vidare skulle ingen lön betalas för första sjukdagen, övertidsersättningarna halveras, söndagsersättningarna sänkas och semestrarna inom den offentliga sektorn förkortas.

Regeringen vill också sänka privata arbetsgivares socialskyddsavgift med 1,72 procentenheter. Arbetstagarna erbjuds bland annat bättre omställningsskydd vid uppsägningar.

Åtgärderna skulle genomföras med hjälp av tvingande lagstiftning, så kallade tvångslagar.

Efter att regeringen presenterat sina tvångslagar meddelar fackorganisationerna Akava och STTK följande dag att man borde börja förhandla på nytt, men fackcentralen FFC är inte redo för nya förhandlingar.

November 2015: EK går inte längre med på centrala avtal - AKT ställer sig utanför samhällsfördraget

Den 26 november meddelar Bil- och transportfacket AKT att man definitivt ställer sig utanför samhällsfördraget.

AKT motiverade sitt beslut med att Finlands näringsliv EK dagen innan meddelat att EK i framtiden inte kommer att vara med om centrala inkomstavtal.

December 2015: FFC och EK vill ändå förhandla om ett fördrag - men samtalen avbryts då EK kräver att AKT ska vara med

Fackcentralen FFC och EK anser ändå att man kan fortsätta att förhandla om ett fördrag. Förhandlingarna återupptas den 2 december men avbryts samma dag. EK:s ordförande Jyri Häkämies hänvisar till AKT:s vägran att förhandla och kräver att alla ska vara med och förhandla.

December 2015 och januari 2016: Inga förutsättningar för samhällsfördrag - alternativ söks

Den 4 december meddelar statsminister Sipilä att det inte finns förutsättningar för att nå ett samhällsfördrag, men att regeringen ändå inte stänger dörren för ett alternativ till tvångslagarna.

I dag fortsätter förhandlingarna om ett sådant alternativ.

Diskussion om artikeln