Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Att jobba i öppna kontor kan göra oss sjukare

Från 2016
Uppdaterad 30.01.2016 15:20.
Yle i Logomo.
Bild: Yle/Daniel Korpi

De flesta kontorsarbetare i Finland jobbar i kontorslandskap. Ofta för att det är billigare för arbetsgivaren och för att det gynnar samarbetet. Men de här öppna utrymmena kan göra folk sjukare med högre sjukfrånvaro som följd.

Risken för att arbetstagare i kontorslandskap tar sjukledigt är mycket högre än om de jobbar i egna rum. Det visar en rikssvensk studie från år 2014 gjord av forskaren och arkitekten Christina Bodin Danielsson vid Stockholms universitet och tre av hennes kolleger. En dansk studie har också kommit fram till liknande resultat.

Bodin Danielsson granskade arbetstagare i sju olika kontorstyper, bland annat i små, mellanstora och stora kontorslandskap.

- För korttidssjukfrånvaro fanns det en signifikant förhöjd risk i kontorslandskapen, bekräftar hon.

Risken för sjukfrånvaro var nästan dubbelt så hög för de som jobbade i kontorslandskap jämfört med de som hade egna kontor. Studien omfattade drygt 1800 personer i Sverige och forskarna följde dem i två års tid.

Christina Bodin Danielsson
Bildtext Christina Bodin Danielsson

Buller och virus

Bullernivån i kontorslandskapen kan vara en orsak till sjukfrånvaron. Också psykosociala faktorer, som att man ständigt blir störd av andra, kan öka sjukligheten. Andra orsaker kan vara luftkonditionering och det faktum att virus och bakterier sprids lättare.

- Man exponeras för en större smittorisk. Om man jobbar i flexkontor så kan man ju välja att jobba hemifrån eller någon annanstans om kollegerna är sjuka. Man behöver inte sitta bredvid andra, säger Bodin Danielsson.

Heikki Frilander, som är överläkare på Arbetshälsoinstitutet, varnar också för att många agerar oförsiktigt när de är förkylda vilket bidrar till att sprida infektionssjukdomar.

- Det sägs ju att man ska hålla handen för munnen när man hostar men det stämmer inte. Man ska hosta i armvecket och inte i handen, för handen sprider lätt baciller till olika ytor.

Heikki Frilander, överläkare, Arbetshälsoinstitutet
Bildtext Heikki Frilander
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Skillnad mellan män och kvinnor

För män var traditionella kontorslandskap ändå inte lika illa som så kallade flexkontor, där man flyttar runt till exempel beroende på vad man gör just den dagen.

- Det är nästan alltid så att det här med flexkontor, att inte ha en egen arbetsstation, har en negativ inverkan på män mycket mer än det har på kvinnor. För män är det helt enkelt en förhöjd riskfaktor att inte ha en egen plats. Men kvinnor verkar inte bekymra sig över det.

Christina Bodin Danielsson preciserar ytterligare vad hon menar.

- För män har traditionellt manifesterandet av status varit mycket mer förknippat till de fysiska attributen, och att då inte ha en arbetsstation skulle kunna vara ett sätt att man tappar status, helt enkelt. Att det är känsligare för män.

Fördelar för samarbetet

- Att jobba i stora öppna utrymmen ökar samarbetet mellan arbetstagarna, leder till en mer vänlig stämning och hjälper till att sprida information snabbare, säger Bodin Danielsson.

Hon betonar att kontorslandskap också hjälper till att förebygga konflikter. Dessutom är det bra om chefen sitter i kontorslandskapet.

- De som ser och hör sin chef tycker mycket bättre om sin chef. Det har vi funnit i våra studier, och det har man funnit i andra studier.

Viktigt med tysta rum

Bodin Danielsson betonar att tysta miljöer är av stor betydelse på jobbet. I samband med kontorslandskap borde det därför alltid finnas rikligt med så kallade backuprum dit de anställda kan bege sig för att arbeta ostört.

- Det ska finnas ganska många sådana, det är det som är hela poängen. De tas ju ganska fort. Man ska kunna se ett backuprum från sin arbetsstation och det ska finnas så många att det alltid är något rum ledigt.

Hon tillägger att det är viktigt på en psykologisk nivå. Man vill till exempel kunna veta att man ska kunna ta ett känsligt samtal ett visst klockslag. Flera arbetsplatser har ändå sparat på de här tysta utrymmena, ofta av ekonomiska skäl.

- Samhället i dag är så prestationsfokuserat, med hela den här globala marknaden. Då blir det paradoxalt att man inte alltid erbjuder arbetstagarna en bra miljö för att utföra sitt arbete. Det blir kontraproduktivt.

Annan rumsindelning ibland bättre

Arbetsgivare ska alltså inte automatiskt gynna kontorslandskap, särskilt om tysta rum i närheten saknas.

- Buller har en negativ inverkan på prestationsförmågan. Om man vill att folk ska prestera på topp, särskilt om de har koncentrationskrävande arbetsuppgifter, till exempel räkna, skriva eller analysera, då ska de ju inte utsättas för en massa ljud.

Hon tycker dessutom att arbetsgivaren inte ska styra medarbetarna för mycket. En hög grad av personlig kontroll är viktig.

- Även om de anställda har en egen arbetsstation så kan det mycket väl vara schysst att emellanåt låta dem jobba någon annanstans någon gång i veckan.

Diskussion om artikeln