Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gammal brotrumma försvårar båttrafiken i Lojo

Från 2016
Lojo stad och Aurlahti.
Bildtext Lojo sjö är Nylands största sjö så det finns många vikar, öar och broar i den.
Bild: yle/Petra Thilman

Brotrumman vid Pensaari och Lehtisaari öar i Lojo sjö är liten, endast tre meter i diameter. Likadana trummor finns på många håll i landet.

Trumman vid Pensaari-Lehtisaari i Lojo har också sjunkit så att höjden ovanför vattenytan nu är under en meter. Det är därför svårt att ta sig fram med båt.

Miljöchefen anser att konstruktionen inte motsvarar dagens krav. Däremot tror han inte att situationen påverkar vattenströmningen eller förvärrar eutrofieringen.

Lojo anser bron borde byggas om

Miljö- och byggnadsnämnden i Lojo säger i sitt utlåtande till regionförvaltningsverket att bron borde moderniseras.

Det kunde ske genom att förstora trumman eller bygga en trumma till.

Minimikravet är att den nuvarande trumman höjs till sin ursprungliga nivå.

I bakgrunden finns en invånares missnöje. Hen bor på ön Pensaari och tycker trumman i den grad hotar vattnets ekologi och försvårar båttrafiken att den med hjälp av förvaltningstvång måste byggas om.

Invånaren har därför vänt sig till regionförvaltningsverket som i sin tur bett Lojo stad om ett utlåtande i frågan.

Diskussion om artikeln