Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors mödrahem tvingas spara – har plats för bara 14 familjer

Från 2016
Babyleksaker
Bild: yle/ Marga Sandström

Helsingfors mödrahem har än en gång hamnat i ekonomiskt trångläge och tvingas skära ner på sin verksamhet. Antalet platser på mödrahemmet i Vallgård minskar med 4 vilket betyder att mödrahemmet måste stänga en av sina tre avdelningar.

Då tänkte jag: är det här slutet för det första mödrahemmet i Finlands historia.

Kirsi-Maria Manninen, verksamhetsledare för Helsingfors mödrahem

Efter nedskärningarna finns det endast plats för fjorton familjer.

Orsaken till sparkraven är att kommunerna inte längre köper tjänster av mödrahemmet i samma utsträckning som tidigare. Det här beror i sin tur på det kärva ekonomiska läget i kommunerna som numera satsar allt oftare på egna familjerehabiliteringstjänster.

- I dagsläget finns det ingen återvändo till vårt tidigare serviceutbud. Då vår verksamhet totalt beror på att kommunerna köper våra tjänster så är lösningen på nuläget det här, säger Kirsi-Maria Manninen som är verksamhetsledare vid Helsingfors mödrahem rf till Yle.

Mödrahemmet i Vallgård skär ner på antalet platser.
Bildtext Mödrahemmet i Vallgård har i framtiden plats för 14 familjer.
Bild: Wikipedia

"Är det här slutet för Finlands första mödrahem?"

År 2014 riskerade verksamheten att sluta helt och hållet, berättar Manninen.

- Då inhyste vi fyra familjer. Prognosen för december tydde på att vi inte skulle ha en enda familj. Då tänkte jag: är det här slutet för det första mödrahemmet i Finlands historia.

Till all lycka lyckades man vända skutan och verksamheten började gå på plus igen. Enligt Manninen insåg man i kommunerna att det inte lönar sig att lämna familjer med spädbarn vind för våg.

Största delen av de familjer som söker sig till oss kommer hit på grund av att en svår kris sugit musten ur föräldrarna.

Kirsi-Maria Manninen, verksamhetsledare för Helsingfors mödrahem.

- Största delen av de familjer som söker sig till oss kommer hit på grund av att en svår kris sugit musten ur föräldrarna, vilket i sin tur gör att föräldern inte kan sköta sitt föräldraskap på ett tryggt sätt. Om man inte då hjälper familjen kan det i värsta fall leda till att spädbarnet måste placeras i ett nytt hem. Det är i sin tur ohållbart både ur en ekonomisk och mänsklig synvinkel.

Bildtext Stöd till spädbarnsfamiljer i kris kan i bästa fall förhindra att barnet behöver omhändertas.

Just nu finns det så stor efterfrågan på vår verksamhet att vi varje gång en kund lämnar mödrahemmet genast har en ny kund vid dörren.

Kirsi-Maria Manninen, verksamhetsledare för Helsingfors mödrahem

Trots det svåra läget ser Manninen ändå ljust på framtiden.

- Just nu finns det så stor efterfrågan på vår verksamhet att vi varje gång en kund lämnar mödrahemmet genast har en ny kund vid dörren.

Mödrahemmet har funnits i Helsingfors i 70 år

Helsingfors mödrahem erbjuder husrum och stöd för gravida kvinnor och familjer med spädbarn som inte klarar av att ta hand om barnet.

Kunderna kommer främst från södra Finland.

Mödrahemmet öppnade år 1946.

Matti Konttinen, Yle Helsinki

Diskussion om artikeln