Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Papper från Lojo via Hangö till Paris och London

Från 2016
Uppdaterad 09.03.2016 11:26.
Martti Savelainen är fabriksdirektör vid Sappis pappersfabrik i Lojo.
Bildtext Fabrikschef Martti Savelainen med tidskrifter som trycks på Sappis papper.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Vogue, Elle, Marie Claire, Newsweek, House and Garden, nationella upplagor av National Geographic... Listan på internationella tidskrifter som trycks på papper som har tillverkats i Sappis pappersfabrik i Lojo är lång.

Träden som blir papper kommer till fabriken i Lojo från ett område som har en radie på 100 kilometer.

96 procent av pappret som tillverkas i Sappis fabrik i Gerknäs i Lojo går på export och används till veckotidningar, tidskrifter och reklamkataloger. Endast fyra procent av pappret stannar i Finland.

Pappret från Sappis fabrik i Lojo används i 72 länder. 75 procent går till europeiska länder. De största exportländerna är Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Polen, Ryssland och Australien.

Också finska tidsskrifter trycks på Sappis papper

Bland annat Vogue, Elle, Marie Claire, House and Garden, en del av Newsweek samt nationella upplagor av National Geographic trycks på västnyländskt papper. Också flygbolaget Air France kundtidningar trycks på papper från Sappi i Lojo.

I Finland använder sig bland annat Me Naiset, Suomen Kuvalehti, Tekniikan maailma, Image och Viini av Sappis papper.

Tidskrifter tryckta på papper från Sappis fabrik i Lojo.
Bildtext Tidskrifter som trycks på Sappis papper.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Sappis fabrikschef i Lojo, Martti Savelainen, sticker inte under stol med att han känner sig stolt när han ser de här tidningarna och tänker på att pappret är tillverkat av pappersarbetarna i Gerknäs.

- När man reser i något av de baltiska länderna och ser på tidningarna i kioskerna är cirka hälften av dem tryckta på vårt papper. Vi har riktigt bra marknadsandelar i vissa länder.

Stenhård konkurrens

Sappi är inte den enda aktören i Finland som tillverkar högklassigt tidskriftspapper. Finland är en av de viktigaste framställarna av tidskriftspapper i Europa.

UPM och Stora Enso är de största konkurrenterna.

Sappis pappersfabrik i Lojo.
Bildtext Sappis fabriksområde i Gerknäs.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Sappis andel av tidskriftspappret i Europa är 15 procent och Stora Ensos andel är ungefär lika stor. UPM är störst i Europa och Savelainen bedömer att deras marknadsandel är över 20 procent.

Savelainen tycker att det är bra med konkurrens. Det garanterar att företagen gör sitt bästa och satsar på produktutveckling och hållbar utveckling.

Lyssnar på sina kunder

Han säger att Sappis trumfkort är kvalitet, gott bemötande av kunderna och lyhördhet.

- Vi försöker förstå kundernas behov, vi känner våra produkter, vi strävar efter att vara sympatiska och lyhörda för kundernas behov.

Papper från pappersmaskin 3 vid Sappis fabrik i Lojo.
Bildtext Maskinhallen vid pappersmaskin 3 är flera hundra meter lång.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Savelainen ger också en eloge till fabriksarbetarna och säger att ledningen kan lita på att de sköter sitt jobb, tillverkar papper av hög kvalitet och håller överenskomna tidtabeller.

- Vår personal förverkligar det jättefint. Ledningen behöver inte följa med utan det görs varje dag på fabriksgolvet.

Sappi Limited har sitt huvudkontor i Sydafrika. Lojofabriken hör till Sappi Europa. De har gemensam försäljning. I Finland finns det ett försäljningskontor som har hand om de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland.

5 500 kilometer papper per dag

Av de 530 anställda i Lojo jobbar litet under 500 på fabriksgolvet. Tre pappersmaskiner snurrar på dygnet runt sju dagar i veckan.

Några gånger per år kan det bli serviceavbrott och någon gång kan det vara en svacka i beställningarna som gör att någon av maskinerna körs ned.

En stor fabrikshall. På golvet ligger rader med pappersrullar som är flera meter höga.
Bildtext Pappersrullarna är sju meter breda.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Fabriksarbetarna tillverkar 730 000 ton papper per år. På en dag tillverkas 5 500 kilometer papper som är sju meter brett.

- Vi skulle kunna täcka en väg från Lojo till Nordafrika på en dag, förklarar Savelainen.

Via Hangö till Mellaneuropa

Papprets väg från Gerknäs till kunderna går med långtradare och med båt. 35 procent av pappret körs med långtradare till Ryssland, Baltikum och de nordiska länderna.

En stor del av pappret, mellan 120 000 och 150 000 ton, skeppas årligen ut via Hangö hamn. Det här pappret går till Mellaneuropa och Storbritannien.

Hangö hamn
Bildtext Hangö hamn är viktig för Sappi.
Bild: Yle/Minna Almark

Ungefär 200 000 ton skeppas ut via Nordsjö hamn i Helsingfors. Från Raumo skeppas 60 000 ton till Nordamerika varje år.

Stora investeringar i Lojofabriken

Sappis ägare investerar 16,5 miljoner i fabriken i Lojo i år. Det görs investeringar i pappersmaskin 3 som ska leda till att man i slutändan sparar energi. Investeringarna ska också leda till papper av ännu bättre och jämnare kvalitet.

- Det är ett bevis på att Sappikoncernen och Sappi Europa tror på den finländska papperstillverkningen, betonar Savelainen.

Pappersmaskin 3 vid Sappis fabrik i Lojo.
Bildtext Pappersmaskin 3 går dygnet runt.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Sappi invigde i fjol en ny pannanläggning vid fabriken i Lojo. Ägaren investerade 56 miljoner euro i anläggningen.

Energin som produceras där används till största delen till att torka pappret. All energi för att torka pappret kommer från pannanläggningen.

Dessutom kommer 20 procent av elektriciteten som används därifrån. Den övriga elektriciteten köper Sappi till marknadspris från den finländska elnätet.

Sappi säljer värme till bostäder

Två våningshus i Gerknäs köper också sin värme från Sappi. För tillfället kan Sappi inte sälja värme till Lojo stad eftersom det saknas rör på en en kilometer lång sträcka.

Det går att använda olika former av bränsle i den nya pannanläggningen. Den fungerar med biobränsle, stenkol eller en blandning av bränsle. Däremot går det inte att bränna sopor.

Sappis nya pannanläggning i Gerknäs i Lojo.
Bildtext Sappis nya pannanläggning producerar värme och el.
Bild: Sappi

Den finns också en pannanläggning som fungerar med jordgas. Om jordgasen någon gång blir billigare kan den användas, säger Martti Savelainen.

- Vi skulle kunna producera 80 procent av vårt elbehov i stället för 20 procent som vi gör i dag.

50-åring tror på framtiden

Pappersfabriken i Gerknäs firar sitt 50-årsjubileum i år. Fabriken grundades av Metsäliitto år 1966. Tidigare hette den M-Real och innan dess Metsä-Serla.

Under de senaste tio åren har personalen vid Lojofabriken minskat med kring 40 procent och där jobbar i dag 530 personer.

Karta över Sappis område vid fabriken i Gerknäs i Lojo.
Bildtext Sappis område i Gerknäs är stort.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Men Savelainen säger att det inte i dagens läge är aktuellt med att ytterligare minska personalen.

I fjol stängde den andra pappersfabriken i Lojo, Mondi. Där fanns två pappersmaskiner där pappersarbetarna tillverkade specialpapper av mycket hög kvalitet.

Ett tiotal personer som jobbade vid Mondi har fått jobb hos Sappi, men många är fortfarande arbetslösa.

Savelainen betonar att det ur Lojos och Västnylands synvinkel var väldigt dåligt att Mondis fabrik stängde.

- Jag hoppas att det aldrig kommer att gå så för oss. Vi gör allt för att det inte ska ske. Tre maskiner snurrar dygnet runt och ger ett gott resultat för ägaren.

Efterfrågan sjunker när reklamen flyttar till nätet

Den största utmaningen inför framtiden är att efterfrågan på papper sjunker med ungefär fyra procent per år, säger Savelainen.

- Det beror långt på att reklamen flyttar till nätet. Men vi tror på att reklam på papper behövs. Allt kommer inte att flytta över till nätet.

Skylt vid Sappis pappersfabrik i Lojo.
Bildtext Kunder ska känna sig välkomna.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Sappi måste fokusera allt mer på kunderna för att klara sig i den hårda konkurrensen.

- Vi måste fortsätta att göra produkter av god kvalitet som samtidigt är mer kostnadseffektiva än tidigare.

Diskussion om artikeln