Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Mejlans villaområde ska både skyddas och öppnas upp

Från 2016
Uppdaterad 11.02.2016 12:23.
I Mejlans finns många gamla trävillor.
Bildtext Den här gamla trävillan i Mejlans hör inte till det skyddade området som omfattas av den nya generalplanen. Den ägs av staden, är i fallfärdigt skick och står tom.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

Mejlans villaområde ska få ny detaljplan. Sammanlagt har Helsingfors stad 50-70 gamla trävillor runt om i staden.

I vår serie Din stad ville publiken den här gången ha svar på frågan "Det finns jättefina gamla trävillor till exempel på Örnberget och i Böle, varför står de och förfaller?".

Bara en bråkdel av de gamla trävillorna i Helsingfors ägs i dag av staden, mellan 50 och 70 stycken. Av dem är 15-20 i fallfärdigt skick och står tomma. I de övriga finns antingen invånare eller någon verksamhet som restaurang, dagis eller ungdomsgård.

Nu ska ett av områdena, villaområdet i Mejlans få nya detaljplan.

Tanken är att bevara det benfintliga villaområdet,men också att förbättra området som rekreationsområde

Arkitekt Marina Fogdell

Tanken är dels att skydda det kulturhistoriskt värdefulla området, dels att göra det till ett ännu bättre rekreationsområde för allmänheten.

I Mejlans finns många gamla trävillor.
Bildtext Villa Ljungamo hör till Mejlans mest värdefulla villor. I dag finns där stadens rekreationscenter, men det är oklart om staden vill ha kvar villan i framtiden.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

- Området har en skyddsplan från 1985. Men sedan dess har det byggts och rivts en hel del, också i strid med detaljplanen, säger arkitekt Marina Fogdell som jobbar med Mejlansområdet vid Helsingfors stad.

Viktigt rekreationsområde

Detaljplanen för Mejlans villaområde bordlades i stadsplaneringsnämnden och kommer nu upp till ny behandling. Stötestenen var de vandringsstråk som ska gå från bussens ändhållplats in mellan villorna. En del har tyckt att vandringsstråken går för nära privata områden.

- Tanken är att bevara det benfintliga villaområdet,men också att förbättra området som rekreationsområde, säger Marina Fogdell.

Yle Huvudstadsregionen - video: Varför står många trävillor tomma? - Spela upp på Arenan

Det finns ett femtiotal gamla trävillor i Mejlans. I dag äger staden bara 4-5 av dem samt den gamla herrgården.

- Efter att detaljplanen blir klar är tanken att sälja ytterligare 2-3 av dem, säger Erik Nieminen vid Helsingfors stads lokalcentral.

Vem dansar i paviljongen?

Det är oklart vad som kommer att hända med den gamla herrgårdsbyggnaden och danspaviljongen i anslutning till den.

I herrgårdsbyggnaden verkar i dag ett sommarcafé, medan danspaviljongen står tom. Det är inte länge sedan konserveringsavdelningen vid stadsmuseets flyttade ut.

I Mejlans finns många gamla trävillor.
Bildtext Den gamla danspaviljongen i Mejlans står tom.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

Helsingfors stad har fattat beslut om att inte sälja herrgården eller danspaviljongen till en privatperson.

Det skulle finnas behov att renovera för tiotals miljoner euro, men vi vet inget om framtiden. Vi kan inte investera utan avkastning.

Erik Nieminen, stadens lokalcentral

Man vill att allmänheten ska kunna röra sig på området och hoppas att någon företagare ska vilja satsa på till exempel wellnessverksamhet i byggnaden.

Staden gör sig av med villorna

Trenden är att Helsingfors stad säljer bort allt fler av de gamla trävillorna. I dag kostar underhållet mellan fyra och fem miljoner per år, uppger lokalcentralen.

- Det skulle finnas behov för mycket mer, säger Erik Nieminen.

De flesta gamla trävillorna finns i trakterna kring Degerö. Erik Nieminen lyfter upp Vårdö, som har många gamla trävillor, som ett problematiskt område.

I Mejlans finns många gamla trävillor.
Bildtext Arkitekt Marina Fogdell hoppas att Mejlans villaområde också blir ett mer attraktivt rekreationsområde. Bland annat ska här finnas en station för Helsingfors nya citycyklar. Villa Furunäs bakom tillhörde tidigare staden men renoveras nu för privat bruk.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

Staden har länge haft planer på att bygga ett bostadsområde på ön som ligger precis utanför Degerö, men inga beslut har fattats och området saknar detaljplan.

- Det skulle finnas behov att renovera för tiotals miljoner euro, men vi vet inget om framtiden. Vi kan inte investera utan avkastning.

Knivig sits vid Örnberget

Vid lokalcentralen funderar Erik Nieminen på Din stad-frågan om villorna i Böle och vid Örnberget på Drumsö.

- Vid Örnberget finns många byggnader varav två ägs av staden. I en av dem finns ett daghem och den andra förbereds för försäljning.

Örnberget har dessutom en lite speciellt konstellation: där finns privata villor som staden måste köpa på 50-talet, av lagstiftningsskäl. Nyttjorätten blev ändå kvar hos försäljaren.

- Eftersom de inte har besittningsrätt, så grundrenoverar de inte, säger Nieminen.

När det gäller västra Böle kan inget av de gamla trähusen enligt Erik Nieminen klassas som "villor", utan helt enkelt som hus. Mellan sex och sju finns fortfarande kvar.

- Ett av dem stod tomt efter att hyreskontraktet gick ut för några år sedan. Men förra året sålde vi det till ett privat företag.

Diskussion om artikeln