Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Asylsökande barn undervisas inte på svenska

Från 2016
Böcker och kritor framför en svart tavla med texten abc.
Bildtext Arkivbild.
Bild: CC0/Krzysztof Puszczyński

De asylsökande barnen i Borgå och Sibbo börjar inte skolan på svenska. I Sibbo finns möjligheten till förberedande undervisning på svenska medan alla barn i Borgå måste ty sig till den finskspråkiga undervisningen.

I teorin är det möjligt för de asylsökande barnen i Borgå att börja skolan på svenska, men i praktiken är det inte lika lätt

Innan man kan börja i en vanlig skolklass bör en asylsökande först delta i den förberedande undervisningen för att göra skolstarten så smidig som möjligt.

En mycket viktig del av den förberedande undervisningen är språkundervisning.

– Det är en sanning med modifikation, svarar Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström när han får frågan om det är möjligt för asylsökande att välja mellan en svensk eller finsk skola.

Borgå fixar om föräldrarna vill

Om föräldrarna till ett barn som söker asyl uttryckligen vill att deras barn ska börja i en svenskspråkig skola ordnar Borgå stad det, säger Lindström. Men det finns ingen förberedande grupp för asylsökande barn på svenska.

Då får man ordna den förberedande undervisningen på ett annat sätt i samråd med den skolan som barnet börjar i.

Richard Lindström
Bildtext Rikard Lindström
Bild: Yle/Sofia Strömgård

– Om man börjar den förberedande undervisningen på finska så är det väldigt sannolikt att man också fortsätter sin skolgång på finska.

Men intresset för en skolgång på svenska har varit svalt. Hittills har ingen asylsökande i Borgå velat placera sitt barn i en svensk skola.

Erfarenheten finns på den finska sidan

Som det är i dag har de finska utbildningstjänsterna en bra grund att stå på eftersom de har skött den förberedande undervisningen i många år, säger Lindström.

På frågan om de asylsökande överhuvudtaget informeras om svenskans ställning i Östnyland säger han att det är en bra fråga som alla kommuner säkert borde fundera på.

– I Borgå ställer skolan upp och informerar om den svenska skolan men i ett vidare perspektiv vet de asylsökande inte så mycket om vad det innebär att välja den svenska stigen i Finland. I Borgå borde vi bli bättre på att informera alla asylsökande om svenskan i Finland.

Tryggast med undervisning på finska

Det är osäkert om de asylsökande som kommer till Borgå stannar i staden, eller överhuvudtaget stannar i Finland.

Därför anser Lindström att det är tryggast att den förberedande undervisningen sker på finska, åtminstone så som det ser ut just nu.

–Men jag tycker inte att det är korrekt att de svenska utbildningstjänsterna bara sträcker upp händerna i vädret och säger att det är finska utbildningstjänsternas sak att sköta.

När läroplanen i den förberedande undervisningen behandlas i Borgå finns det också med representanter från den svenska sidan.

Rikard Lindström anser att man kunde lära sig mycket från andra kommuner, till exempel Vörå, som tagit emot flyktingar och integrerat dem på svenska.

Varför svenska?

Just nu finns det cirka 20 elever i den förberedande undervisningen i Borgå. Innan de asylsökande barnen kan börja skolan måste de vänta i cirka två månader innan staden hunnit sköta alla de praktiska arrangemangen som att hitta personal och lämpliga lokaler.

Borgå folkakademi.
Bildtext På Akan i Borgå integreras asylsökande på svenska.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Catharina von Schoultz är ordförande för den svenskspråkiga utbildningssektionen i Borgå. Hon hoppas att man på längre sikt kan erbjuda förberedande undervisning på svenska i Borgå.

– Det kom på så kort varsel i höstas att det inte fanns beredskap att ordna förberedande undervisning på svenska. Erfarenheten finns också på den finska sidan och de kunde köra i gång snabbt.

På Akan lär sig asylsökande både svenska och finska

von Schoultz arbetar som svensklärare för invandrare på Akan i Borgå, och där integreras ensamkommande asylsökande ungdomar på svenska.

Det är ändå ett specialfall eftersom ungdomarna bor på Akan och inte går i skola i kommunens regi. De får undervisning enligt en speciell läroplan.

På Akan lär sig ungdomarna både svenska och finska, eftersom de behöver kunna finska om det får uppehållstillstånd.

– När de kom hit visste de inte ens om att Finland är tvåspråkigt så de hade en lite frågande inställning till svenskan. Men de har märkt att svenskan är levande här i Borgå och lärt sig mer om tvåspråkigheten.

Sibbo är beredd

I Sibbo har asylsökande barn däremot möjligheten att gå den förberedande undervisningen på svenska om de så vill. Trots det har ingen visat intresse för att börja i en svenskspråkig skola.

Kurt torsell
Bild: Berlslav Jurisic/YLE

– Vi har grundat två finska grupper för förberedande undervisning och har beredskap att göra det också på svenska, säger bildningsdirektör Kurt Torsell i Sibbo.

Sibbo har linjedragningar om att man ska vara beredd på att ordna förberedande undervisning på svenska sedan tidigare.

– Pratar vi om en elev så försöker vi ordna det med specialarrangemang och skräddarsy en plan. Men har vi en handfull elever så grundar vi en egen grupp för dem.

Just nu har Sibbo två förberedande grupper och totalt 17 elever som lär sig finska.

– Allting har fungerat bra och eleverna är duktiga.

Diskussion om artikeln