Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Donation startade nytt havsprojekt i Tvärminne

Från 2016
Blåstångsbälte i Östersjön.
Bildtext Blåstångsbälten i Östersjön mäts noggrannt.
Bild: Camilla Gustafsson

Tack vare en donation kan Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet nu samla in betydligt mer heltäckande information om viktiga livsmiljöer i havet. På grund av nedskärningarna inom universitetet blir extern finansiering ännu viktigare för forskningsstationen i Hangö.

På våren kommer tre mätare att förankras i havet för att följa med hur vattenmiljön mår och förändras.

Det handlar om att undersöka så kallade nyckelhabitat kring Östersjöns kuster – som blåstångsbälten, musselbankar och sjögräsängar. Det här är livsmiljöer som är avgörande för ett levande hav.

Tvärminne zoologiska station.
Bildtext De tre mätarna installeras under vårvintern.
Bild: Yle/Minna Almark

- Vi installerar mätarna under vårvintern, så fort isarna har gått, säger forskningskoordinator Joanna Norkko. Vi vet var miljöerna finns men nu vill vi följa med hur de förändras över tid. Tanken är att det här ska pågå i många år, i princip för evigt.

- Det nya är att vi får en kontinuerlig övervakning av det som sker nere i vattenmiljön, säger Alf Norkko, som är professor i Östersjöforskning.

Videomaterial på nätet

De tre mätarna är utrustade med sensorer som mäter syre, temperatur, salthalt, pH och hur klart vattnet är. Dessutom kommer dykare med jämna mellanrum att besöka platserna för att ta prover och samla in bild- och videomaterial. På det sättet kan man följa med variationer mellan olika säsonger och år.

Sjögräsäng i Östersjön.
Bildtext En sjögräsäng i Östersjöns kustvatten.
Bild: Camilla Gustafsson

Bildmaterialet ska läggas ut på nätet så att vem som helst kan se hur vattenmiljöerna mår och utvecklas. Ett av projektets mål är att ge mera kunskap om och väcka intresse för hur Östersjön mår, säger Joanna Norkko.

- Det är viktigt att visa allmänheten hur viktiga livsmiljöerna i vattnet är. Ju mer man känner till desto mer benägen är man att skydda och förvalta dem på rätt sätt.

Grundforskning är a och o

Förhoppningen är också att det tillsammans med andra aktörer kan skapas en plattform för att lyfta fram varför de här miljöerna är viktiga, säger Alf Norkko.

- Grundforskningen är väldigt viktig för att vi ska förstå hur havet fungerar. Om vi inte har den kunskapen har vi ingen plattform då vi ska fatta avgörande beslut om att förvalta haven.

Donationen gjorde projektet möjligt

Ett team på fyra till fem personer jobbar för tillfället på Tvärminne zoologiska station med att sätta i gång projektet. Men det finns också samarbetspartners utanför stationen som ska se till att det hela tekniskt ska fungera.

Det är tack vare en donation från företaget Dropp som projektet har kommit i gång. Företaget säljer vatten på flaska och ger all sin vinst till att rädda Östersjön.

För summan på 15 000 euro som Dropp har donerat till stationen i Tvärminne har en mätare införskaffats. De övriga två mätarna finansieras av andra forskningsprojekt.

Extern finansiering allt vanligare

Att hitta nya finansieringskällor för att utveckla forskningen är en trend, säger Alf Norkko. Men samtidigt som det är viktigt och naturligt att hitta nya samarbetspartners, så finns det en risk då forskarna måste lägga ner allt mera tid på att hitta extern finansiering.

- För att forskarna ska få arbetsro är det viktigt att man inte måste fundera på varifrån lönen kommer varje månad.

Forskningskoordinator Joanna Norkko.
Bildtext Joanna Norkko
Bild: Yle/Minna Almark

- Extern finansiering ska ses som en extra bonus, säger Joanna Norkko. Det är viktigt att staten inte tror att den inte behöver finansiera forskningen eftersom näringslivet gör det. Det hör till statens uppgift att upprätthålla forskningen och det här får inte vara ett argument för att skära ner medel.

Flera donationer önskas

Alf Norkko menar i alla fall att samarbetet med Dropp är ett gott exempel på hur man tillsammans kan få något bra till stånd.

Alf Norkko, professor i Östersjöforskning.
Bildtext Alf Norkko.
Bild: Yle/Minna Almark

Han hoppas att också andra blir intresserade av att samla in kontinuerlig information från livsmiljöerna i Östersjön.

- Hoppas det blir ett lyft så vi kan skaffa flera mätare. Om någon är intresserad av att ha en mätare utanför sin stuga någonstans så kanske det är möjligt att ordna.

Diskussion om artikeln