Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Uppsägningar slår extra hårt mot fältstationen i Tvärminne

Från 2016
Alf Norkko och Joanna Norkko vid Tvärminne Zoologiska station i Hangö.
Bildtext Alf Norkko och Joanna Norkko menar att alla i personalen är nyckelpersoner.
Bild: Yle/Minna Almark

Tvärminne zoologiska station är beroende av all sin personal. Om för många måste gå då Helsingfors universitet sparar kan verksamheten inte upprätthållas, säger professor Alf Norkko.

Beskedet om att Helsingfors universitet måste säga upp närmare 1000 personer på grund av regeringens sparprogram var inga efterlängtade nyheter på enheten i Hangö.

- Vi visste att det skulle ske, men vi är bestörta över att Finland skär ner i det som har varit vår framgångsfaktor. För tillfället vet vi ingenting konkret men vi hoppas att den positiva utvecklingen i Tvärminne ska kunna fortsätta.

Alla är nyckelpersoner

Det jobbar 21 fast anställda på Tvärminne zoologiska station i Hangö. Utöver det finns det ett femtontal doktorander och forskare som jobbar året runt på enheten.

Tvärminne zoologiska station.
Bildtext Tvärminne zoologiska station ligger vid havet.
Bild: Yle/Tove Virta

Om för många inom personalen måste gå är det osäkert om verksamheten kan fortsätta, säger Alf Norkko.

- På ett stort campus kan saker och ting organiseras på olika sätt. Men här är vi beroende av den personal vi har så att vi kan upprätthålla de funktioner som behöver upprätthållas. Alla i personalen är nyckelpersoner.

Därför är det mera kritiskt för en fältstation som i Tvärminne att personalnedskärningarna inte är för stora och att det inte sker stora förändringar för snabbt.

- Man kan säga att Tvärminne station är extra sårbar, säger forskningskoordinator Joanna Norkko. Då en person försvinner så försvinner också den funktionen som personen i fråga sköter.

Självklart stöd från omgivningen

Samtidigt är Alf Norkko övertygad om att Tvärminne zoologiska station har ett starkt stöd både inom universitetet och från omvärlden.

- Vi har en viktig roll både nationellt och internationellt och vi har till exempel ett bra nordiskt samarbete. Eftersom det externa stödet upplevs så självklart så skulle man också hoppas att regeringen skulle se till att universitetet hade de verksamhetsmöjligheter som det borde ha.

Julia Nyström tar vattenprov utanför Tvärminne zoologiska station.
Bildtext Forskare kan ta olika prover i havet utanför fältstationen.
Bild: Joanna Norkko / Helsingfors universitet

Lokal kunskap försvinner

I och med att Tvärminne zoologiska station finns i Hangö vet man också förhållandevis mycket om havsmiljön i närområdet, säger Joanna Norkko.

- Om forskningen minskar på grund av personalnedskärningar så innebär det också att kunskapen om havsområdena här och hur man utnyttjar och förvaltar dem minskar.

- Om man minskar på forskningen så eroderar man den kunskap vi har för att möta framtiden. Det här är en nationellt sett viktig station med ett unikt kunskapsunderlag och man kan inte se kortsiktigt på det här, säger Alf Norkko.

Diskussion om artikeln