Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var Carunas prishöjningar att räkna med?

Från 2016
Uppdaterad 01.02.2016 14:56.
Kraftledning i gryningsljus över hustak.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Det var den 12 december 2013 som statliga Fortum sålde sitt eldistributionsnät för 2,55 miljarder euro till ett konsortium bestående av både inhemska och utländska ägare. Det fanns många som var kritiska till försäljningen.

Konsortiet som eldistributionsnätet såldes till bestod till 80 procent av utländska intressen. Största ägare i Caruna, som bolaget nu heter, är de internationella investeringsbolagen First State Investments och Borealis Infrastructure, som tillsammans äger 80 procent av bolaget.

Den inhemska andelen i Caruna, är blygsam - Lähi-Tapiola 7,5 procent och Keva 12,5 procent.

Fortums dåvarande koncernchef Tapio Kuula uttryckte glädje över att man funnit en köpare "som har en djup förståelse för den sociala betydelsen av infrastrukturtillgångar och är angelägen att utveckla tillförlitliga elnät och tjänster för våra kunder", som det stod i pressmeddelandet.

Också de andra inblandade bolagen intygade att kunderna var i trygga händer hos de nya ägarna.

"Staten borde äga eldistributionen"

Det höjdes ändå kritiska röster bland annat mot att försörjningsberedskapen i Finland inte kan tryggas om Fortum överlåter distributionen av energi i privata händer.

På center- och vänsterhåll ansåg man att staten borde ha hand om eldistributionen och många befarade att försäljningen skulle leda till högre överföringspriser.

Fortum sålde sin eldistribution

Nu höjer Caruna priserna rejält

Nyligen meddelade Caruna att bolaget höjer priserna i början av mars. I till exempel Esbo höjs priset med i medeltal drygt 30 procent och i höghus med 50 procent, rapporterar Helsingin Sanomat.

Man motiverar prishöjningarna med att elnäten måste förbättras, och att det kräver investeringar.

Konsumentförbundet kritiserar de kraftiga höjningarna. Förbundets generalsekreterare Juha Beurling säger att det är bra om näten förbättras, men han ser ingen grund för så här stora prishöjningar.

Konsumenterna kan inte påverka prishöjningarna på något sätt, eftersom elöverföringen sköts av monopolföretag, påpekar Beurling.

Riksdagens finansutskott ska för sin del också granska de plötsliga prishöjningarna.

Leveranssäkerhet

Statsminister Juha Sipilä (C) säger att höjningarna har att göra med nya krav på leveranssäkerhet. Företagen investerar enligt Sipilä stora summor för att klara av de nya kraven.

Samtidigt håller Sipilä med om att det har förekommit stora prishöjningar. Han anser att höjningarna bör synas i sömmarna.

Det är inte bara Caruna som höjer priserna, också andra bolag har meddelat om nya tariffer.

Caruna undviker skatt

Caruna har betalat rätt lite i skatt i Finland. Av en rörelsevinst på 50 miljoner euro för 2014 betalade företaget 1,6 procent i skatt.

Carunas verksamhet i Finland ägs av ett bolag i Nederländerna. Många multinationella bolag utnyttjar Nederländernas generösa lagstiftning då de strävar efter att minimera sina skatter.

EU-kommissionen har ingripit i de skatteförmåner som företagen erbjuds i Nederländerna.

Nyligen undertecknade över 30 länder ett avtal som ska göra det svårare för stora multinationella företag att undvika skatter i de länder där de verkar. Över 20 europeiska länder har undertecknat avtalet, bland dem Finland.

Diskussion om artikeln