Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Berner ger inga pengar till Kvarkenfärjan nu

Från 2016
Uppdaterad 01.02.2016 15:53.
Så ska den nya färjan se ut.
Bild: Midway Alignment/Wärtsilä

Enligt trafik- och kommunikationsministern Anne Berner (C) kommer staten inte att stöda Kvarkenprojektet med 35 miljoner euro. Ett direkt stöd kommer inte på fråga på så här kort varsel.

- Det kommer för snabbt. Jag har hela tiden sagt att vi är öppna för olika lösningar och vi är villiga att se olika förslag. Men att få det här stödet direkt från staten till ett bygge av ett nytt fartyg, så kommer nog inte att lyckas med den här modellen, säger Berner.

- För att kunna fatta ett sådant här beslut behövs det en beredning i ekonomiutskottet. Tiden är jättekort för att göra de här besluten.

Enligt Berner har ministeriet fått kalkylerna och underlagen för projektet för ungefär två veckor sedan.

Bra om näringslivet skulle delta

Hon ställer sig ändå positivt till projektet och ser att det skulle ge mer dynamik till området samtidigt som det skulle stöda näringslivet i regionen. Därför vill hon att näringslivet och bolagen i regionen skulle dra sitt strå till stacken.

- Det skulle vara mycket bra om vi skulle få näringslivets och bolagens intressen att synas i projektet genom att förbinda sig som ägare. Då skulle det vara lättare för staten att hitta lösningar till exempel genom att försöka hitta garantimodeller för statens deltagande. Men som ett direkt stöd så behöver vi mera tid och mera funderingar att hur man skulle kunna göra det.

- Det här borde ju bli någonting som näringslivet har nytta av och som stöder området, men som också bär sig själv i långa loppet. Därför behövs det ett löfte av bolagen att investera i det här projektet.

Enligt projektplanerna ska EU stå för en stor del av kostnaderna, men Finland måste skicka in sin ansökan till EU-kommissionen senast den 16 februari.

En del av ansökan är att finska staten ska satsa 35 miljoner euro. Totalt räknar man med att projektet ska kosta 150 miljoner euro.

Hopp trots ett nej nu

Trots att det inte kommer några pengar nu anser Berner ändå att det finns hopp för projektet.

- Absolut, det måste ju finnas hopp. Om man tänker på hur stora bolag som är intresserade av det här och hur stora bolag som har varit med och utvecklat det här projektet. Så hoppas jag verkligen att även näringslivet visar sitt stöd.

- Jag tror absolut att det här projektet har möjligheter att komma vidare, men inte precis med den här modellen i form av direkt statsstöd.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry vill inte kommentera Berners uttalande i det här skedet. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström har inte gått att nå för en kommentar.