Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Tågtrafiken på kustbanan kommer aldrig att löna sig"

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Tåg på Karis järnvägsstation
Bildtext Solnedgång för Västnyland då trafiken på kustbanan småningom dras in?
Bild: Bild: YLE / Patrik Rosström

Trafiken mellan Västnyland och huvudstadsregionen kommer inte att vara en lönsam sträcka för privata tågbolag, tror två av regionens tre riksdagsledamöter. Den tredje tror att trafiken kan löna sig under vissa förutsättningar.

Tågtrafiken ska öppnas för konkurrens så snabbt som möjligt, kanske redan 2017. Men staten vill spara pengar redan nu. Nyheterna kring tågtrafiken på kustbanan har haglat tätt under de gångna månaderna.

I bakgrunden finns också konkurrensen från busstrafiken. Nya bolag erbjuder sträckan Åbo-Helsingfors för några euro. Och de nya aktörerna är hungriga. VR förlorar passagerar- och priskriget om inget ändrar.

Många stora steg i ena riktningen…

Sedan slutet av sommaren har den ena tågnyheten följt den andra. Det har främst handlat om beslut som för Västnylands del innebär sämre service:

- VR drar in nio tågturer per vecka mellan Helsingfors och Åbo. Det sista tåget från Helsingfors till Karis går tidigare än hittills.

- Y-tågen mellan Helsingfors och Karis dras in. Ingå och Sjundeå förlorar sin trafik helt och hållet. Efter hårt lobbande inleds ett nytt samarbete mellan Sjundeå kommun och Huvudstadsregionens trafik HRT: Sjundeå betalar och får några ersättande tågturer per dag.

- Hållplatserna i Bobäck i Kyrkslätt och Mankby i Esbo tas ur bruk.

IC2-tåg i Kyrkslätt.
Bildtext Fjärrtågen ska också susa förbi Kyrkslätt station utan att stanna.
Bild: YLE / Robin Lindberg

- Betjäningsdisken vid järnvägsstationen i Karis station stänger.

- VR testar och tar i bruk ett nytt expresståg mellan Helsingfors och Åbo. Resetiden förkortas då tåget susar förbi stationerna vid kustbanan. I det här skedet talas det om ett tåg på morgonen från Åbo och ett på eftermiddagen från Helsingfors.

- Det ser allt ljusare ut för en helt ny bana från Helsingfors via Lojo till Åbo. Trafikverket tror på nya Elsa (Esbo, Lojo, Salo). Om den byggs, behövs kustbanan enbart för lokaltrafik mellan huvudstadsregionen och Karis, i förlängningen också Ekenäs och Hangö.

- Så kommer meddelandet att fjärrtågen slutar stanna i Kyrkslätt eftersom det spar några avgörande minuter. Tågsetet behöver då inte stå och vänta i Åbo utan kan återvända till Helsingfors med det samma. Effektivt. I stället kör ersättande bussar resenärer på landsvägen mellan Kyrkslätt och Karis.

… och ett litet steg tillbaka

Rappa tag har det varit. Också andra än kustbanan har drabbats av nedläggningsbeslut.

Det här blir ju som under Porkala parentesen 1944-56.

― Paavo Rantalainen om att fjärrtågen inte ska stanna i Kyrkslätt

Men nu verkar VR ha fått lite hett om öronen.

På måndagen (1.2) uppgav Kommunikationsministeriet att trafiken på många hotade sträckor fortsätter. Lösningen är tillfällig men ger en signal om att VR och ministeriet och regeringen backar.

Y-tåget påverkas ändå inte av det här beslutet. Y-tåget får inte fortsätta som hittills utan enligt den modell som Sjundeå och Helsingforsregionens trafik kommit överens om. Sjundeå lovas heller inga statliga pengar för de turer som ska ersätta en del av Y-tågen utan kommunen får betala själv.

Ett annat färskt besked är att en buss ska köra resenärer mellan Ingå och Kyrkslätt några gånger per dag. Det kommer att vara samma buss som kör mellan Kyrkslätt och Karis efter att Inter city-tågen i slutet av mars slutar stanna i Kyrkslätt.

”En fars”

Reaktionerna på de många besluten har inte låtit vänta på sig. Kyrkslättstidningen Viisykkönen skriver att beslutet är historiskt då fjärrtågen inte längre ska stanna i Kyrkslätt.

- Det här blir ju som under Porkala parentesen 1944-56 – tågen stannar inte i Kyrkslätt. Bara fönsterluckorna fattas, skriver Paavo Rantalainen i sin ledare

Många pendlare, politiker och pendlande politiker har också kommenterat ministeriets och VR:s beslut på sociala medier.

- Farsen är total. Sjundeå står nu lite med Svarte Petter på hand, skriver pendlaren Mikael Skog från Sjundeå på Twitter.

Skog hänvisar till det färska beslutet att Sjundeå ska betala för sina tåg medan ministeriet förpliktar VR att i alla fall tillfälligt fortsätta på andra sträckor som skulle läggas ned.

”Sedan kan de säga att det inte dög”

Sjundeåpolitikern Kristian Parviainen (SDP) kommenterar förhållandet mellan parterna i tågdramat i samma anda på Facebook.

- Det är som när räven jagar en hare. Haren hoppar hit och dit och hoppas att räven tappar bort sig.

Parviainens partikamrat i Raseborg, riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta sammankallar beslutsfattare och näringsliv till krismöte i Karis om en vecka.

- Stadsdirektören Tom Simola i Raseborg och jag kom överens om det i morse, säger Feldt-Ranta.

Y-tåg på Karis järnvägsstation
Bildtext Varför får inte Y-tåget fortsätta då andra hotade tåg får göra det, undrar Maarit Feldt-Ranta.
Bild: Yle / Linus Westerlund

Hon kallar kustbanefrågan multikomplex och säger att allt hänger ihop. Det gäller nu för regionen att komma överens om vad göra och inte enbart säga nej till allt.

Feldt-Ranta vill också att kommunikationsministern Anne Berner (C) förklarar varför Y-tågen inte kan fortsätta då andra nedläggningshotade tåg får göra det.

- Berner och regeringen underlättar med sitt beslut inte mänskornas vardag på något vis utan sprider osäkerhet.

Hur kan det vara vettigt att köra förbi Kyrkslätt med tåget och i stället plocka upp passagerarna från stationerna i en buss som kör dem till Karis där de sedan kan stiga på fjärrtåget?

― Anders Adlercreutz

Feldt-Ranta ger heller inte mycket för bussen som ska gå mellan Kyrkslätt och Karis.

- Det finns ingen realism i sådana här planer, ett par tåg eller bussar per dag per riktning.

Hon tycker busslösningen är skenhelig då resetiderna blir längre och pendlandet krångligare.

- Det kommer inte att locka resenärer. Om en tid kan de sedan dra in det och konstatera att vi erbjöd er detta men det dög inte.

”Bättre än ingenting”

Den andra riksdagsledamoten från Raseborg, SFP:s Thomas Blomqvist säger också att problemställningen är mångfacetterad. Blomqvist säger sig ha diskuterat tågfrågan flera gånger såväl med minister Berner, VR och andra som kan tänkas ha makt i frågan.

Han ser bussen mellan Kyrkslätt och Karis som en kompromiss.

- Bussförbindelsen är det bästa ministeriet kan erbjuda just nu. Det är en sämre lösning än ett bibehållet Y-tåg och sämre än ett Y-tåg med färre turer. Men det är bättre än ingenting, säger Blomqvist.

”Hur kan det vara vettigt?”

Riksdagsmannen Anders Adlercreutz (SFP) från Kyrkslätt håller på att profilera sig som en aktiv debattör och försvarare av tågtrafiken på kustbanan. Adlercreutz efterlyser sunt bondförnuft hos VR. Det att staten inte vill göra kustbanan tvåspårig leder till tragikomiska lösningar.

- Hur kan det vara vettigt att köra förbi Kyrkslätt med tåget och i stället plocka upp passagerarna från stationerna i en buss som kör dem till Karis där de sedan kan stiga på fjärrtåget.

Ingen ska bli förvånad om privatbilismen ökar, skriver Adlercreutz i en bloggtext med rubriken ”Mera grus på spåret”.

”Ingen chans att Västnyland lockar privata tågbolag”

Regeringen och minister Berner har bråttom med att öppna passagerartrafiken för konkurrens. Privata bolag kanske ges möjlighet att komma in på marknaden redan 2017. Det finns planer att upphäva avtalet som ger VR ensamrätt ända till 2024.

De lönsamma tågtrafikssträckorna i Finland torde inte vara allt för många. Berner har låtit förstå att de privata aktörerna kunde förpliktas att sköta också andra sträckor.

Adlercreutz må vara SFP-politiker och företagare, men han tror inte att Västnyland och kustbanan kommer att locka privata aktörer. Det gör inte ens metropolområdets trafik.

- Subventioneringsgraden för trafiken inom huvudstadsregionens HRT är 50 procent. Så jag utgår ifrån att kustbanans trafik också kräver insatser från kommunerna och staten.

Tåg i Sjundeå
Bildtext Privata tågbolag kan köra på kustbanan i framtiden - men vill något företag göra det? Det är frågan.
Bild: Yle/Minna Almark

Partikamraten i Raseborg Thomas Blomqvist är mera försiktig i sina formuleringar.

Kustbanan är enkelspårig och för trång. Blomqvist liksom många andra hoppas på dubbla spår på vissa sträckor och några stickspår där lokaltågen vid behov kan vänta. Med sådana förutsättningar kan solen skina igen enligt Blomqvist.

- Då är det inte alls omöjligt att närtågstrafiken kan vara lönsam och återuppstå när tågtrafiken konkurrensutsätts.

"Tågtrafiken lönsam bara i Asien"

Socialdemokraten Maarit Feldt-Ranta är av helt annan åsikt när det gäller lönsamheten.

- Det finns ingen business i det. Det finns bara några länder i världen där tågtrafiken är marknadsekonomiskt lönsam och de ligger alla i Asien, i länder där avstånden är korta och det finns mycket folk och klimatet är gynnsamt.

Feldt-Ranta understryker också att kustbanans öde inte enbart drabbar dem som tar tåget.

- Det kommer att påverka alla och hela regionen. Konsekvenserna för regionen blir mera omfattande än att tomtpriserna sjunker.

Diskussion om artikeln