Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅA: Diskussionen om terminsavgifter olycklig

Från 2016
arken
Bild: Yle/Andy Ödman

Vid Åbo Akademi ska man i dessa dagar gå igenom vilka konsekvenser terminsavgifterna för utländska studerande kommer att få för universitetet.

I vår ska Åbo Akademi fatta beslut om hur man ska hantera terminsavgifterna, eventuellt kommer man att bygga upp någon form av stipendiesystem för att också i fortsättningen kunna locka utländska studerande till Åbo Akademi.

Diskussionen om terminsavgifter vid universiteten går het just nu. Vid årsskiftet trädde en ändring av universitetslagen i kraft som säger att universiteten inte längre kan erbjuda gratis universitetsutbildning åt studerande från länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Istället ska universiteten uppbära terminsavgifter för att täcka kostnaderna för internationella magistersprogram.

En del bedömare befarar nu att ett införande av terminsavgifter för utländska studerande bara är ett försteg till att införa terminsavgifter också för finländare.

Åbo Akadmis rektor Mikko Hupa säger att diskussionen är mycket olycklig och betonar att terminsavgifter för utländska studenter inte har något med termainsavgifter för finländska studerande att göra.

Diskussion om artikeln