Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg omorganiserar förvaltningen - chefer kan få gå

Från 2016
skylt till frontoffice i Raseborgs stadshus
Bildtext Fastighetsavdelningen Intern service ska slås ihop med tekniska sektorn.
Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius

Raseborg kommer att organiseras i fyra sektorer i framtiden istället för dagens fem. Staden eftersträvar en betydande minskning av den administrativa personalen, säger Anders Walls (SFP), ordförande för stadsstyrelsen.

Målsättningen med hela organisationsförändringen är att få en lättare förvaltning genom att minska på antalet sektorer, enheter och avdelningar.

Det här kommer i praktiken att betyda att förvaltningens personal minskar i antal.

- Nu har man inte rört fabriksgolvet utan det är tjänstemän i ledande ställning och förmän som berörs i första hand, säger Anders Walls.

Organisationsförändringen betyder stora förändringar inom alla sektorer och alla avdelningar är under lupp, enligt Walls.

En del genom pensioneringar

I det här skedet av processen är det ännu oklart hur många bland den administrativa personalen som berörs.

- Det är klart att om du slår ihop två enheter till en så har man behov av mindre personal.

Walls tillägger ändå att det är stora årskullar som snart går i pension och att en del av personalminskningen säkert kommer att kunna lösas den vägen.

I dag är Raseborg indelad i fem sektorer:

1. Sektorn för koncernförvaltning
2. Sektorn för allmän och ekonomiförvaltning
3. Grundtrygghetssektorn
4. Bildningssektorn
5. Samhällstekniska sektorn

Alla de här sektorerna är sedan indelade i avdelningar.

I framtiden ska förvaltningen delas upp i fyra delar.

1. Koncernförvaltning
2. Bildning
3. Social- och hälsovård
4. Teknik

"Finns en del tomgång"

Förvaltningen i dess nuvarande form har funkat helt okej, enligt Anders Walls. Men det finns en del överlappningar.

- Det finns säkert en hel del tomgång som kan göras effektivare. Här har den nya stadsdirektören redan hittat nya lösningar.

Stadsstyrelsen fattade beslutet om organisationsförändringen på måndagen (1.2). Här kan du läsa mera om hur de olika sektorerna ska se ut.

Många stora beslut på kommande

Omorganiseringen av förvaltningen är en del av en större helhet som går under arbetsnamnet Raseborg 2020.

Andra viktiga delar är en effektivering av servicestrukturen och ett nytt konkret åtgärdsprogram. Staden ska också få nya it-lösningar samt ett nytt grepp om näringslivsutvecklingen.

Stadens fastigheter ska också gås igenom och frågan om var stadshuset i Raseborg ska finnas hör också hit.

Ekåsens sjukhus
Bildtext Det är oklart om förvaltningen flyttar till Ekåsens huvudbyggnad som det tidigare var tänkt.
Bild: YLE/Minna Almark

Målet är att stadsstyrelsen på nästa möte (15.2) ska fatta beslut om ett förslag gällande stadshusfrågan. I dagsläget undersöks sex olika alternativ.

Förslaget ges till fullmäktige i slutet av februari (29.2).

Olika informationstillfällen ska ordnas för kommuninvånarna under vintern och våren.

Diskussion om artikeln