Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bostäderna kommer inte att räcka till när allt fler får uppehållstillstånd

Från 2016
Nya hus i Ladugården
Bildtext Bostadsköerna blir längre de närmaste månaderna
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Bostadsbristen i huvudstadsregionen kommer att förvärras de närmaste månaderna. Redan nu är nästan 14 000 personer i akut behov av förmånliga hyresbostäder.

Och samtidigt räknar myndigheterna med att cirka 12 000 asylsökande som får uppehållstillstånd kommer att behöva bostad. Majoriteten av dem som får uppehållstillstånd söker sig till huvudstadsregionen eller till andra tillväxtorter.

Asylsökande spelar piano på flyktingförläggning.
Bild: Yle

En ung man från Afghanistan befinner sig i läxrummet på Luonas flyktingförläggning i Otnäs, Esbo. Han sitter vid pianot och tar tonerna till en bekant melodi.

- Jag kan egentligen inte spela på riktigt, säger han ursäktande.

Lång väntan på ett eventuellt uppehållstillstånd

Tiden på flyktingförläggningen går för det mesta ut på att vänta på ett eventuellt uppehållstillstånd.

- Det är frustrerande och deprimerande eftersom det inte finns något att göra, säger den unge afghanen.

Han kom till Finland för fem månader sedan och har helt nyligen fått flytta till en riktig lägenhet med två sovrum.

- Vi bor fyra personer i lägenheten. Jag delar rum med en annan. Det är lite trångt men okej. Jag ska förstås inte klaga.

Tusentals nya invånare utan bostad

Hittills har bara fyra personer fått uppehållstillstånd här på förläggningen i Otnäs. Det väntas fler under vårens lopp. Peter Fredriksson på Miljöministeriet är väl insatt i bostadsfrågor. Han tror att närmare 7 000 människor behöver en bostad i Helsingforsnejden. Det största problemet är att det byggs alldeles för lite nya bostäder.

- Antalet hyresbostäder måste öka. Behovet är stort, säger specialsakkunnig Peter Fredriksson på Miljöministeriet.

Dystra tider för bostadssökare

Bostadssituationen i huvudstadsregionen har alltid varit svår. Trots den stora mängden asylsökande i höstas försöker man skrapa ihop det som finns, och använda bostäderna på ett mångsidigare sätt. Man har försökt locka privata bostadsägare att ge sina lägenheter till uthyrning för asylsökande som fått uppehållstillstånd. I Vanda byggs det rekordmånga hyresbostäder både nu och nästa år - men de räcker inte till.

- Det handlar sist och slutligen om en ökning med bara några hundra lägenheter. I bostadspolitiken sker inga förändringar på ett ögonblick. Bostäder kan inte plockas från hyllan. Hyresbostadsmarknaden kommer att vara dyster för alla bostadssökande, speciellt då det gäller ARA-hyresbostäderna under de närmaste åren, säger Vandas biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä.

Det behövs fler hyreslägenheter

Tomi Henriksson som är specialsakkunnig på bostadsfrågor i Vanda stad säger att alla åtgärder som vidtas förstås är bra, men att dessa ändå inte ökar mängden tillgängliga lägenheter.

- Det finns inga lediga lägenheter till en skälig hyra, säger han. På den privata sidan kan man kanske hitta några tiotal bostäder men där blir den höga hyran ett problem. Det behövs fler lägenheter i framtiden.

- Byggandet av bostäder är det allra viktigaste och det enda sättet att lösa bostadsbristen på, säger Henriksson.

Bristen på nya statsunderstödda hyresbostäder är störst i huvudstadsregionen och andra tillväxtcentrum.

Väntetiden i bostadskön blir längre

De flesta personer som fått uppehållstillstånd vill ha en bostad med förmånlig hyra. Men redan nu finns det 14 000 personer i ett akut behov av lägenhet i huvudstadsregionen. De personer som fått uppehållstillstånd och söker en statsunderstödd hyresbostad är i samma ställning som andra sökande som är i brådskande behov av bostad.

- Efterfrågan på hyreslägenheter ökar, men utbudet kommer inte att öka lika snabbt. Den sannolika följden blir alltså att det kommer att ta allt längre tid att få en bostad, säger specialsakkunnig Peter Fredriksson på Miljöministeriet.

Bostadsbristen ändå inte det som i första hand oroar de asylsökande.

- Vad kommer det att hända? Kommer jag att få stanna här eller blir jag utvisad? Jag tror att det är de frågorna som finns i allas huvuden just nu. Det är svårt och jobbigt att vänta på beslutet om uppehållstillstånd, säger den 23-årige afghanen på flyktingförläggningen i Otnäs.

Diskussion om artikeln