Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö: Nyland behöver mer än ett räddningsverk

Från 2016
Hangö.
Bildtext Hangö hör till de västligaste och definitivt sydligaste delarna i det nya självstyrande området Nyland ska bli.
Bild: Yle/Petra Thilman

Städerna och kommunerna har fått svara på enkät om vad de tycker om statens förslag till förvaltningsreform. Hangö stad ger staten korta och koncisa svar.

Det bildas nya områden för social- och hälsovården samtidigt som det bildas så kallade självstyrande områden. De här områdena ska ta över en hel del uppgifter som nu sköts av olika myndigheter.

I planerna skulle Nyland bilda ett av de självstyrande områdena. Området skulle förutom social- och hälsovården sköta om räddningsväsendets uppgifter, landskapsförbundens uppgifter och en del av Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter (NTM-centralerna).

Staten frågar vilka övriga uppgifter det nya självstyrande området kunde ha hand om.

Hangö anser att området kunde ta över landsbygdsförvaltningen, alla uppgifter NTM-centralerna har hand om samt ekonomi- och skuldrådgivningen.

När det gäller räddningsverket anser Hangö att man borde fundera på om Nyland är ett för stort område för att bilda ett enda räddningsverk. Det lämpliga antalet räddningsverk i Nyland kunde vara två till fyra.

Egentliga Finland är den naturligaste samarbetspartnern för Nylands självstyrande område kring ordnandet av tjänster.

Diskussion om artikeln