Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bensow kräver skadestånd på över halv miljon efter renovering

Från 2016
Uppdaterad 03.02.2016 09:13.
Styrelsen för stiftelsen Bensow.
Bildtext Styrelseordförande Johan Hjelt presenterade bokslutet för 2014 för medierna på tisdagskvällen. Bredvid honom styrelsemedlemmarna Iselin Krogerus-Therman och Annika Stadius.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Efter många om och men är Bensowstiftelsens revisionsberättelse för 2014 färdig. Stiftelsen gjorde ett minusresultat på över en miljon, i summan ingår kostnader för den misslyckade daghemsrenoveringen och restskatt.

Yle Huvudstadsregionen berättade i mitten av januari att revisionsberättelsen för 2014 inte har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen eftersom revisorerna under hösten lämnat sina uppdrag.

I slutet av januari slutförde de nya revisorerna revisionsberättelsen för 2014 och den har nu lämnats in till den övervakande myndigheten Patent- och registerstyrelsen.

Revisorerna upplevde sig ha "förtroendebrist i allmänhetens ögon"

Bensowstiftelsens styrelseordförande Johan Hjelt säger att stiftelsen funderar på om man ska skrida till åtgärder mot de revisorer från Ernst & Young som plötsligt bara hoppade av.

- Om vi anser att det gagnar stiftelsen för vi frågan till revisionsnämnden som lyder under Patent- och registerstyrelsen. Det är en process som tar tid och kostar pengar och energi och om vi inte får någon nytta av det så gör vi det inte. Vi fattar beslut om det i februari eller i mars, säger Hjelt.

Revisorerna motiverade sina avhopp med att man uppfattade att allmänheten hade tappat förtroendet för dem på grund av omständigheterna.

Johan Hjelt

Revsionsnämnden kan till exempel ge en anmärkning åt revisorerna.

- Revisorerna motiverade sina avhopp med att man uppfattade att allmänheten hade tappat förtroendet för dem på grund av omständigheterna och allting kring stiftelsen. Det var grunden till att de inte kunde fullfölja uppdraget, det vill säga förtroendebrist i allmänhetens ögon.

Flera processer efter renoveringen

Själv bokslutet för 2014 visar på ett ordentligt minusresultat. Sammanlagt handlar det om nästan 1,2 miljoner euro. I den summan ingår uppskattade kostnader på 584 000 euro för renoveringen av stiftelsens daghem.

Renoveringen inleddes sommaren 2014 och till en början handlade det om en ytrenovering. Man hittade fuktskador i byggnaderna och därför blev renoveringen mer omfattande.

Före detta styrelsemedlemmen Matti Ståhlberg ledde arbetet för stiftelsens del. Entreprenör var estniska Backstreet Oy. Arbetet avbröts i september 2014 när Grankulla stad ingrep för att bygget saknade bygglov.

I och med att vi nu har ett bokslut för 2014 kan vi yrka på skadestånd av entreprenören.

Johan Hjelt

I verksamhetsberättelsen för 2014 står att "arbetsledningen överskridit sina befogenheter" men att "styrelsen inte hade haft orsak att ifrågasätta sina tidigare anställdas lämplighet som projektledare/ övervakare efter många år av samarbete".

- Polisen har redan en tid utrett ansvarsförhållandena, eventuella oegentligheter i faktureringen och arbetets kvalitet. Men i och med att vi nu har ett bokslut för 2014 kan vi yrka på skadestånd av entreprenören. Dessutom kommer vi begära ett utlåtande av en expert om stiftelsens ansvar eller vem som var ansvarig och borde ha reagerat, säger Hjelt.

Stiftelsen yrkar på ett skadestånd på 584 000 euro av entreprenören Backstreet Oy.

Styrelsen får anmärkning

Revisorerna ger i revisionsberättelsen en anmärkning för att styrelsen inte har följt sitt kontrollansvar. Patent- och registerstyrelsen krävde redan i mars i fjol att hela styrelsen ska avsättas med anledning av den misslyckade renoveringen. En specialrevision har därför gjorts.

- Innehållet i specialrevisionen är ändå inte känt för oss. Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar beslut om eventuella åtgärder efter att vi nu har lämnat in alla handlingar och vi ska ha en träff den här veckan. Efter att vi presenterar våra åtgärder kommer PRS att besluta sig för om man vidtar några åtgärder, säger Hjelt.

Daghemmet Lilla Lyan i Grankulla.
Bildtext Renoveringen av daghemmet Lilla Lyan, sommaren 2014, hade stora brister som uppdagades senare.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Stora delar av renoveringsarbetet av daghemmen Lilla Lyan och Stora Lyan har gjorts på nytt eftersom det första gången var så bristfälligt gjort. Arbetet gjordes under första halvan av 2015 och var färdigt i somras.

"Märkligt om vi inte får skattefriheten tillbaka"

I Bensows bokslut för 2014 märks också ett minus på 474 000 euro, som består av skatter för åren 2008 och 2013. Skattemyndigheten har begärt restskatt eftersom myndigheten inte anser att stiftelsen är allmännyttig.

Allmännyttiga stiftelser behöver inte betala skatt. Orsaken till att stiftelsen inte anses vara allmännyttig är att den har erbjudit daghemstjänster på den fria marknaden och stängt barnhemmet. Dessutom har styrelsemedlemmarna fått förmåner i form av billigt boende.

- Vi uppfattar stiftelsen som allmännyttig, också i jämförelse med andra samfund som inte behöver betala skatt. Om någon ska vara allmännyttig och skattefri så är det Bensowska stiftelsen. All verksamhet går ut på förebyggande familjevård. Det är märkligt om vi inte får vår skattefrihet tillbaka, säger Hjelt.

Om någon ska vara allmännyttig och skattefri så är det Bensowska stiftelsen.

Johan Hjelt

Stiftelsen kommer att besvära sig till förvaltningsdomstolen för att igen få betraktas som allmännyttig och slippa betala skatt.

Planerar resurscenter i gamla barnhemmet

Stiftelsen har nu två daghem med plats för över 40 barn samt ett familjecenter, vars verksamhet drivs i samarbete med barnavårdsföreningen. Familjecentret finns i Villa Bensow. Enligt stiftelsens verksamhetsledare Andrea Sjöström finns planer på ett resurscenter i det gamla barnhemmet.

- Vi är i planeringsskedet fortfarande och strävar efter att verksamheten inleds 2017. Ett resurscenter erbjuder stöd och hjälp för barnfamiljer i alla tänkbara situationer. Eftersom barnhem inte längre ligger i tiden kommer vi i framtiden att stöda fosterfamiljer, säger Sjöström.

Gamla barnhemmet är byggt i slutet av 1960-talet och enligt Sjöström behövs en stor renovering av byggnaden eller till och med ett nybygge innan verksamheten kan köra i gång.

Enligt bokslutet för 2014 har stiftelsen ett eget kapital på 12,5 miljoner euro.

Diskussion om artikeln