Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ytterligare ett Borgådagis med dålig inneluft

Från 2016
Leksakstraktor.
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Borgå har utrett problem med inomhusluften i finskspråkiga Karsby daghem.

Luften har varit dålig i sidobyggnaden av trä som byggdes på 1960-talet. I träbyggnaden finns daghemmets gymnastiksal och rum för en förskolegrupp.

Några personer på Karsby daghem har haft symptom som kan bero på problem med inomhusluften.

Då Borgå stad gjorde en undersökning i byggnaden hittade man en mikrobtillväxt i ytterväggen. Daghemmets konstruktioner läcker också luft.

Ingen sanering

Lokalitetsledningen har beslutat att staden inte kommer att sanera den gamla träbyggnaden.

Åtgärderna som behövs är så omfattande att det inte lönar sig att vidta dem längre. Det finns också en stor risk för att de skulle misslyckas.

Höstens förskoleundervisning och dagvårdstjänster planeras som bäst. Samtidigt utreds möjligheten att placera förskoleeleverna som skulle komma till Karsby i andra grupper som redan finns.

Sidobyggnaden ska också användas mindre.

Från hösten använder daghemmet bara idrottssalen i sidobyggnaden, men den ska inte användas i barngruppernas dagliga verksamhet.

Diskussion om artikeln