Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kårkullafallet i Närpes går till åtalsprövning

Från 2016
Skylt med texten Kårkulla samkommun - en resurs i Svenskfinland
Bild: Yle

Fallet där en vårdare på en av Kårullas enheter i Närpes använde mer våld än nöden krävde går till åtalsprövning. Händelsen inträffade i maj i fjol, då vårdaren hanterade en av klienterna så hårt att denne fick ett sår i nacken.

Enhetens chef polisanmälde händelsen och den misstänkta vårdaren avskedades omedelbart. Förundersökningen blev klar på måndagen och går nu till åklagarämbetet för åtalsprövning.

Mer tyngd på utbildning

Händelsen i Närpes och den på Kårkulla samkommuns Sagaboende i Sibbo, där en vårdare dömdes för lindrig misshandel av en klient, har lett till att Kårkulla samkommun har satt in extra utbildning.

- Efter de här händelserna har betydelsen av förbyggande åtgärder fått större tyngd, säger Kårkullas samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt.

Personalen får handledning och utbildning för att bemöta utåtagerande beteende, som många klienter har.

Samkommunen har som utbildningsmetod valt MAPA (Management of Actual or Potential Aggression).

Målet med den metoden är att lära ut hur man bemöter krävande beteende utan att kränka, skada eller provocera.

Sofia Ulfstedt är ny chef på Kårkulla.
Bildtext Sofia Ulfstedt.
Bild: Yle/Niclas Lundqvist

En del klienter biter

Som vårdare av personer med olika former och grader av utvecklingsstörning ställs Kårkullas personal inför olika utmaningar i vardagen.

- Utåtagerande beteende hos personer med utvecklingsstörning kan ta sig uttryck i bitande, knipande, rivande, skuffande och slag. På endel enheter är det här ofta förekommande, säger Ulfstedt.

Utbildningen består av teori och praktik. Metoden används i flera organisationer inom specialomsorg och mentalsjukvård i Finland.

Utbildning i metoden har påbörjats inom Kårkullas samkommun år 2015. Den kommer att vara en del av den obligatoriska utbildningen i fortsättningen, främst för personer som jobbar med vårduppgifter.

Diskussion om artikeln