Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbobon Yuji Matsuoi lär ut karate med moral

Från 2016
Uppdaterad 03.02.2016 20:30.
Yle Nyheter Östnyland video: Karatekurs för hela familjen i Sibbo - Spela upp på Arenan

Sibbobon Yuji Matsuoi lär nya generationer Sibbobor att karate kan vara en rolig motionsform för hela familjen. Karate tar också fasta på utövarens moral.

Yuji Matsuoi är sedan 1970-talet en av Finlands och Europas främsta lärare i budogrenar. Han har grundat en egen budostilinriktning – Kokusai Shorinji-ryu - som inte är sport utan enbart budo.

Budofilosofin omfattar moral och etikett och den styr allting i livet. Det innebär att man hjälper andra och är osjälvisk.

Yuji Matsuoi lär ut karate för hela familjen i Sibbo
Bildtext Yuji Matsuoi lär ut karate för hela familjen
Bild: Yle/Sune Bergström

Yuji Matsuoi anser att dagens barn har lite svag moral och kondition.

- Barnen hjälper inte alltid föräldrarna och lyder inte alltid dem. Här lär de sig att hjälpa sina föräldrar, att städa sitt rum och sköta om sina egna kläder.

Yuji Matsuoi lär ut karate för hela familjen i Sibbo
Bildtext Yuji Matsuoi lär ut karate för hela familjen
Bild: Yle/Sune Bergström

Barnen och föräldrarna har roligt på kursen i Kyrkoby skolas gymnastiksal. Det hela går till som en lek där man leker fram de traditionella rörelserna i karate.

Yuji Matsuoi lär ut karate för hela familjen i Sibbo
Bildtext Yuji Matsuoi lär ut karate för hela familjen

Yuji Matsuoi lär deltagarna att de inte får utnyttja den styrka de får i karateutövandet utomhus, det är förbjudet.

Yuji Matsuoi lär ut karate för hela familjen i Sibbo
Bildtext Yuji Matsuoi lär ut karate för hela familjen
Bild: Yle/Sune Bergström

Det finns risker med all idrott, så också i karate. Tack och lov hade Yle Östnylands reporter plåster med sig i rockfickan när en av kursdeltagarna sprang mot en dörr och bröt en tånagel.