Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utö får ny förbindelsebåtsbrygga

Från 2016
Vintrig bild av Utö förbindelsebåtsbrygga och pir.
Bildtext Förbindelsebåtsbryggan på Utö ska förnyas i snabb takt. Samtidigt ska också en vågbrytare byggas för att skydda hamnområdet.
Bild: Yle/ Nora Engström

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland vill förnya Utös förbindelsebåtsbrygga och bygga en vågbrytare i anslutning till bryggan samt muddra området kring hamnområdet.

Den nuvarande förbindelsebåtsbryggan är i dåligt skick och måste förnyas snabbt. Miljönämnden ser inga hinder för ett sådant projekt och anser att NTM-centralen kan gå vidare med projektet.

Den nya bryggan ska byggas invid den gamla. Till väster om den nya bryggan ska en vågbrytare byggas för att skydda hamnbassängen mot vågsvall och isar.

Bullerolägenheterna som byggandet kan medföra såväl för invånare som till exempel för fåglar och fiskar beräknas bli kortvariga.