Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Utvecklingen av Esbos trafik finslipas - ska satsa på spårtrafik och västmetron

Från 2016
Raide-Jokerin havainnekuva Oulunkylän Käskynhaltijantieltä. Kuva: WSP
Bildtext Spårjokern har planerats i 26 år.
Bild: WSP

Utvecklingsplanen för Esbos trafiknät behöver ännu omarbetas. Stadsplaneringsnämnden kommer att behandla ärendet på nytt i april.

Omarbetningarna i planen handlar främst om förtydliganden på vissa punkter. Till exempel måste det vara tydligt vad som hör till Esbo stad, vad som hör under HRT och vad staten ansvarar för.

- Jag skulle säga att innehållet i övrigt är till 95 procent alldeles okej. Det är förtydliganden och små justeringar som behöver göras, säger Stefan Ahlman (SFP) som sitter i nämnden.

90 miljoner om året till trafikutveckling

Utvecklingsprogrammet delas in i två delar: den första etappen mellan 2015 och 2025, och den andra etappen 2026 och 2040. I den första etappen betonas regionala spårförbindelser och utvecklingen av cykelleder. I den andra etappen betonas interna trafikförbindelser i Esbo.

Utvecklingsprogrammet ska fungera som ett rättesnöre för hur olika satsningar i trafikplaneringen i framtiden ska prioriteras. Ahlman betonar att det inte handlar om beskrivningar på detaljnivå, utan det handlar om huvudlinjedragning för utvecklingen.

- Utvecklingsplanen tar inte ställning till att saker görs, bara hur de ska prioriteras inom de ramar som kommunbudgeten sedan möjliggör.

Enligt det förslag som behandlades på nämndens möte på onsdagen skulle utvecklingen av trafiknätet i Esbo fram till år 2025 kosta ungefär en miljard euro. Det är ungefär 90 miljoner euro om året.

Över hälften av den summan skulle gå till västmetrons förlängning. En tredjedel av det som blir kvar skulle användas till bland annat Spårjokern.

Diskussion om artikeln