Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera förslag till snabbare integration av invandrare

Från 2016
Uppdaterad 04.02.2016 17:29.
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen tog emot expertgruppens rapport.
Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

En expertgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet vill effektivera invandrares möjligheter att få utbildning och jobb.

Expertgruppen konstaterar att invandrare ofta tvingas vänta länge på integrationsutbildning och utbildning som ges efter integrationsperioden.

Gruppen vill förkorta vänteperioderna och anser att det borde bli lättare att lära sig finska och svenska i anslutning till annan utbildning.

Språkstudier och samhällsorientering

För att integreras borde invandrarna få lära sig språk samt hur det finländska samhället och arbetslivet fungerar och vilka utbildningsmöjligheter det finns i Finland.

De med högre utbildning borde erbjudas kompletterande utbildning. Pilotprojekt kring det här startas i år vid yrkeshögskolan Metropolia och vid Jyväskylä universitet.

Experterna vill också öka rekryteringen av lärare med invandrarbakgrund.

"Finska språket och respekt"

Darryl och Christian, som kom från Filippinerna till Finland i augusti i fjol, går på integrationsklass i skolan Eskolan koulu i Vanda. De tycker om att gå i skola i Finland och har stark framtidstro.

- Det är mycket roligt att gå i skola här. Vi får lära oss finska och de tvingar oss inte till något, säger de två nästan samtidigt.

från Filippinerna
Bildtext Christian och Darryl trivs i skolan.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Darryl vill kunna jobba som kock i Finland i framtiden, medan Christian inte vet vad han ska bli. Något intressant i alla fall.

Christian har en bestämd åsikt om vad som är viktigt ur hans synvinkel gällande integrationsarbete.

- Språkkunskaper, så att man kan kommunicera. Och så respekt för oss.

"Mycket mer än att vara lärare"

Av lärarna krävs arbete för att få integrationen av eleverna att fungera.

Fatim Diarra har jobbat som speciallärare på skolan i tre år. Hon älskar sitt jobb.

- Jag hjälper både barnen och familjerna. Det är viktigt att tänka att varje barn är unikt. Du behöver ha en relation med varje barn skilt och inte bara tänka att 'han kommer från Kina och han från Vietnam'. Jag är mer än en lärare som lär ut fakta, säger Diarra.

Skolans rektor, Merja Kuokka, säger att det ibland uppstår missförstånd mellan skolan och barnens familj, men att de löses genom att prata ut.

- Fördomarna krossas genom att vi lär känna varandra, säger Kuokka.

Finansieringen ett problem

Arbetsgruppen medger att finansieringen av reformerna delvis är öppen. Läget försvåras av Finlands svaga ekonomiska situation och av nedskärningarna i de offentliga utgifterna, inklusive utbildningen.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen betonade vikten av utbildning och språkkunskaper då hon tog emot expertgruppens rapport. Hon efterlyste ökad flexibilitet och system som är mer individanpassade än i dag.

- En lyckad integration kräver flera snabba reformer i våra nuvarande system och vi måste genast avancera på basis av experternas förslag, säger Sanni Grahn-Laasonen.

på besök i Mikkolan koulu i Vanda 4.2.2016
Bildtext Sanni Grahn-Laasonen (Saml) fick sätta sig i skolbänken igen i Mikkolan koulu i Vanda.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Diskussion om artikeln