Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Umeå universitet: Ny Kvarkenfärja återbetalar sig på elva år

Från 2016
Uppdaterad 04.02.2016 16:01.
Så ska den nya färjan se ut.
Bild: Midway Alignment/Wärtsilä

Umeå universitet har gjort en utredning om Kvarkentrafikens effekter. Utredningen visar att en ny färja över Kvarken skulle vara samhällsekonomiskt lönsam.

Enligt utredningen finns det skäl att finansiera projektet med kommunala, nationella samt europeiska skattemedel eftersom Kvarkenfärjan skulle förkorta transporttiderna och sänka transportkostnaderna för gods och resenärer inom ett omfattande område på båda sidor av Kvarken.

I godstrafiken skulle vinsten bli 222 svenska kronor (23,75 euro) per transporterat ton och i utredningen har man räknat med att ungefär 270 000 ton transporteras med färjan under startåret. Det skulle ge en vinst på ungefär 60 miljoner kronor (6,4 miljoner euro).

Den samhällsekonomiska nyttan för passagerare skulle också öka. Enligt utredningen skulle vinsten per passagerare bli 405 kronor (43,32 euro). Ifall man räknar med ett passagerarflöde på 160 000 personer per år skulle den årliga vinsten bli 65 miljoner kronor (6,95 miljoner euro). 168 557 passagerare reste med Wasaline förra året.

Återbetalningstiden drygt tio år

Sammanlagt skulle den årliga vinsten bli 125 miljoner kronor (dryga 13 miljoner euro). I utredningen har man utgått ifrån att investeringskostnaderna till Kvarkenprojektet skulle ligga på 1,3 miljarder kronor (139 miljoner euro) och tillsammans med en ränta på 3,5 procent skulle en ny färja betala sig tillbaka på ungefär 14 år om man inte räknar med någon årlig trafiktillväxt.

Med en ökad årlig trafiktillväxt på tre procent skulle återbetalningstiden vara endast elva år.

Utredningen har gjorts på CERUM (Centrum för regionalvetenskap) vid Umeå universitet av professor Lars Westin och forskare Jonas Westin.

Diskussion om artikeln