Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Vad säger skilsmässobarnen?

Från 2016
Uppdaterad 31.03.2016 14:38.
Vi pratar om skilsmässa: Dina-Irenes berättelse om föräldrarnas skilsmässa - Spela upp på Arenan

Vuxna borde uppmuntra barn till att oftare uttrycka sina åsikter i offentligheten, framför allt om saker som berör deras liv. Då skulle barnen också lära sig att bättre utnyttja sin mänskliga rättighet, yttrandefriheten.

Det är september 2015 och jag försöker leta efter webbartiklar och webbvideor där barn har fått säga sin mening och berätta hur det kändes när deras föräldrar skiljde sig. Jag stöter nästan bara på innehåll som riktar sig till vuxna, vuxna som får uttrycka sina känslor och berätta om sina upplevelser av hur tung skilsmässan var. Det gör mig inte ett dugg förvånad.

Det är självklart att vi vuxna tar en stor plats i medierna, för det är så lätt för oss att ta den makten. Det som förundrar mig är att det inte finns en större nyfikenhet bland oss vuxna på vad barn tänker om vårt samhälle, framför allt om frågor som berör dem.

Barn har kunskap om saker som skiljer sig från de vuxnas och som vuxna borde ta del av. Barnen utgör nästan 20 procent av Finlands befolkning, det är över en miljon medborgare. Trots det är barnens rätt att komma till tals i offentligheten långt ifrån en självklarhet.

Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter offentligt. Ibland glömmer vi vuxna bort det här. Inte minst vi journalister.

Svårt att få barn att ställa upp

Jag bestämmer mig för att samla ihop barn till en skilsmässoserie där barnen får berätta precis hur de kände när deras föräldrar skilde sig, en serie där bara barnen får komma till tals. Jag är inte intresserad av att få höra om föräldrarnas konflikter eller orsakerna till skilsmässan.

Serien ska ge skilsmässobarnen en möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter och nå ut med sina historier till andra barn som befinner sig i liknande situationer och behöver tröst.

Det visar sig vara väldigt svårt att hitta barn som är villiga att berätta sin historia om hur de upplevde föräldrarnas skilsmässa. Jag tar kontakt med familjerådgivare, Barnavårdsföreningen, frånskilda föräldrar, lärare, rektorer, bekanta och halvbekanta men utan resultat.

Hur är det möjligt att det inte finns skilsmässobarn som vill prata om ett så viktigt ämne? Vill inte föräldrarna uppmuntra sina barn till att prata om allvarliga ämnen i medierna? Eller är det för att vi saknar en tradition där barn får berätta om svåra saker i offentligheten?

Får barnen komma till tals på egna villkor?

Jag förstår att vi vill skydda barnen och värna om deras integritet eftersom de inte alltid förstår konsekvenserna av att medverka i medier. Men vi måste samtidigt vara uppmärksamma på var gränsen går mellan att skydda dem och att begränsa deras yttrandefrihet. Och hur lyhörda är vi vuxna för vad barnen verkligen har att säga när de väl får tillfälle att yttra sig?

Den svenska radioreportern Ylva Mårtens skriver i sin bok ”Vad säger barnen?” att vuxna ofta intervjuar barn på ett sätt som inte respekterar dem till fullo, som förminskar dem och som inte tar dem på allvar. Ibland intervjuar vi barn för att kunna skratta åt hur lustigt de uttrycker sig. Och ibland intervjuar vuxna barn för att få sina egna uppfattningar bekräftade.

Men barn är kompetenta, analytiska och om vi har tid att lyssna så ger de ofta svar som kan ändra på våra egna perspektiv. De vill bli sedda och hörda, de vill att deras åsikter ska tas på allvar och de vill inte att vuxna ska skratta åt dem om de inte själva har haft för avsikt att skämta.

Barn ritar
Bild: Yle

Hjälp barnen att säga sin åsikt

Vuxna borde ge barn bättre förutsättningar att få höras i medier. Vi borde oftare uppmuntra dem att uttrycka sina åsikter om saker som berör deras liv.

De barn som ställde upp i skilsmässoserien berättar öppenhjärtligt och modigt om sina tankar kring hur det kändes när deras familj splittrades, när de två människor som de litar mest på i livet meddelade att de inte längre kan leva tillsammans. Att hemmet där de kände sig allra tryggast sågades mitt itu.

Jag hoppas vi alla kan skapa en tradition där barn oftare, på ett öppet, ärligt och respektfullt sätt, får komma till tals.

Hajbos skilsmässoserie med anonyma och icke-anonyma berättelser och tips från barn som har erfarenhet av skilsmässa publiceras på lördag 6.2 och söndag 7.2 på Barnens Arena och på svenska.yle.fi/hajbo

Avsnitt 2: Martins berättelse om föräldrarnas skilsmässa

Avsnitt 3: Barn berättar anonymt om skilsmässa DEL 1

Avsnitt 4: Barn berättar anonymt om skilsmässa DEL 2

Avsnitt 5: Barn berättar anonymt om skilsmässa DEL 3

#inödochlust?

Diskussion om artikeln