Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors vill att färre använder dubbdäck

Från 2016
Uppdaterad 08.02.2016 16:13.
däck
Bild: Yle/ Rose-Marie Sundström

År 2024, på en parkeringsplats i Helsingfors, ska hälften av de parkerade bilarna ha friktionsdäck. Det här är vad tjänstemännen på byggnadskontoret sitter och planerar som bäst.

Gatudamm, buller och slitage av vägar och gator är orsaker till att staden minska på andelen dubbdäck.

- På våren orsakar gatudammet hälsoproblem, främst för barn och åldringar. Personer med hjärt- och kärlsjukdomar påverkas också. Förutom hälsoaspekterna så sliter dubbdäcken på asfalten, och det kostar mer för staden att förnya gatornas beläggning, säger underhållsingenjör Tarja Myller.

Under vintern sliter dubbdäcken på asfalten och dammat lagras i snön. På våren åker allt damm ut i luften när snön smälter bort. En annan kritisk tid är hösten, när många bilister redan bytt till dubbdäck men asfalten fortfarande är bar.

Luftkvaliteten i Helsingfors har blivit bättre visar Helsingfors regionens miljötjänsters senaste undersökning. För att ytterligare förbättra luftkvaliteten räcker det inte längre med att sopa gatorna från allt damm utan nu måste staden komma år dammets ursprung: dubbdäcken.

Alf Friman har haft sin däckfirma i Kyrkslätt i närmare 20 år.
Bildtext Alf Friman säger att största delen av hans kunder väljer dubbdäck.
Bild: Yle/ Rose-Marie Sundström

”Dubbarnas ljud lugnar ner”

Två av närmare tjugo bilar som står parkerade vid Masaby järnvägsstation i Kyrkslätt har friktionsdäck. Folk litar helt enkelt inte på friktionsdäck menar bilmekaniker Alf Friman är chef för en däckfirma i Masaby i Kyrkslätt. Av hans kunder är det endast en femtedel som använder friktionsdäck. Den här siffran har inte förändrats på de närmare 20 åren han jobbat i däckfirman.

Folk litar helt enkelt inte på friktionsdäck.

- När man väljer vinterdäck tänker man på sin egen och andras säkerhet. Man litar fortfarande inte på friktionsdäck. En del äldre kunder brukar säga att ”nastojen ääni rauhoittaa” dvs. att dubbarnas ljud lugnar ner en, skrattar Friman.

Är den här misstron mot friktionsdäck berättigad?

- Ett friktionsdäck av kvalitet är nog bra. Det är så bra att i ett normalt vinterföre med en modern bil märker du inte någon skillnad, säger Friman.

Friman tillhör själv den minoritet som väljer att köra med friktionsdäck framom dubbdäck. Enligt underhållsingejör Tarja Myller är fördelningen dubbdäcks- och friktionsdäcksanvändare på Helsingfors gator ungefär den samma som bland Frimans kunder, dvs att närmare 80 procent väljer dubbdäck.

Dubbdäck är fortfarande populärare än friktionsdäck.
Bildtext Dubbarnas ljud lugnar ner en, säger Alf Frimans äldre kunder.
Bild: Yle/ Rose-Marie Sundström

Projekt: 50 procent friktionsdäck år 2024

Friktionsdäck ska bli vanligare. Mycket vanligare. Målet är att hälften av bilarna i Helsingfors år 2024 skulle använda friktionsdäck.

Det första steget är att informera stadsborna. Ifall andelen friktionsdäck i stadsbilden inte uppgår till hälften om åtta år kan staden ta till förbud och avgifter.

- Att förbjuda användningen av dubbdäck på en del gator eller områden kunde vara ett styrmedel. Ett annat styrmedel kunde vara en dubbavgift – att man på vissa vägavsnitt skulle behöva betala en dubbavgift om man kör med dubbdäck. Det finns olika alternativ, men vi har inte hunnit utarbeta dem ännu, säger Myller.

Nämnden för allmänna arbeten ska ännu i år ta ställning till en plan för hur man kan öka användningen av friktionsdäck i Helsingfors.

Alf Friman använder själv friktionsdäck.
Bildtext Många av Alf Frimans kunde känner sig tryggare med dubbdäck.
Bild: Yle/ Rose-Marie Sundström

”Dubbdäcksförbud ställer till med villervalla”

Tillbaka i bilverkstaden i Kyrkslätt får Helsingfors planer på dubbdäcksförbud Alf Friman att höja på ögonbrynen.

- Jag tror det kan ställa till med en viss villervalla, säger Friman och ser fundersam ut.

På vilket sätt då?

- Det är mycket trafikljus, vilket betyder att man måste stanna ofta och därefter köra vidare. Om väglaget är dåligt och det är isigt så tror jag att det kan leda till flera kollisioner. Åtminstone i början innan folk vänjer sig vid friktionsdäck.

Vinterdäck

Olika slags vinterdäck

Personbilar och skåpbilar måste ha vinterdäck från början av december till slutet av februari.

Mönsterdjupet på slitbanans huvudspår ska vara minst 3 mm på vinterdäck enligt lagen.

Det rekommenderade mönsterdjupet för vinterdäck är minst 6 mm.

Det är tillåtet att använda dubbdäck från början av november till den måndag som infaller närmast efter påskhelgen.

Dessutom får dubbdäck användas när väglaget är så dåligt att man måste ha dem.

Friktionsdäck får användas året runt.

Källa: Trafikskyddet

Rättelse: Några direkta förbud mot dubbdäck finns ännu inte officiellt med bland Helsingfors åtgärder för att främja friktionsdäck, därmed kunde rubriken "Helsingfors planerar dubbdäcksförbud" tolkas fel.

Diskussion om artikeln