Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi mister sin studiestödsrådgivning

Från 2016
Bildtext Åbo Akademi mister sin studiestödsenhet från början av år 2018.
Bild: Yle/Andy Ödman

Studerande vid Åbo Akademi kommer inte längre att kunna sköta sina studiestödsärenden vid studiestödsenheten vid ÅA. I fortsättningen får de vända sig till Folkpensionsanstaltens kontor i Åbo centrum.

Åbo Akademi mister sin studiestödsenhet från början av år 2018 på grund av att Folkpensionsanstalten säger upp sina avtal med universiteten. Just nu sysselsätter enheten två personer.

Folkpensionsanstalten jobbar på att förnya sina datasystem så att det ska bli lättare för en enskild studerande att ansöka om studiestöd via webben. Det gör de flesta redan nu och antalet kunder som har behövt reda ut sitt studiestöd vid Åbo Akademis studiestödsenhet har minskat under åren.

Tiina Häkkilä som jobbar vid studiestödsenheten säger att det goda i förändringen är att studerande på det här sättet slipper besöka många olika luckor för att få hjälp med sina bidragsansökningar kring studiestöd, bostadsbidrag och utkomststöd. Från och med nästa år kommer FPA att sköta också utkomststöden.

- Nackdelen med detta är att en studerande som mår dåligt eller känner sig villrådig med sina studier har kunnat fångas upp via studiestödsenheten, vid sidan av att vi rett ut studiestödsfrågor. Då har vi kunnat ge råd om vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd, men den tjänsten försvinner ju nu, konstaterar Häkkilä.

Diskussion om artikeln