Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

God stämning vid Raseborgs stad

Från 2016
MBI-huset Kappsäcksfabriken i Karis
Bildtext De som jobbar inom samhällstekniska sektorn trivs på jobbet. Här Kappsäcksfabriken i Karis.
Bild: Yle/Monica Slotte

Raseborgs stads personal är nöjdare än någonsin. Det visar en personalenkät som staden lät göra i höstas.

Personalenkäten gjordes för sjätte gången i rad och visar de bästa resultaten sedan Raseborgs stad grundades år 2009.

Personalen har också blivit nöjdare för varje år som gått. Mest har stämningen förbättrats inom samhällstekniska sektorn.

De som jobbar inom den samhällstekniska sektorn är också nöjdast med sina löner och med sina arbetsrum.

Männen är överlag nöjdare med sina löner än kvinnorna. De flesta inom staden upplever däremot inte att de blir belönade för goda arbetsprestationer inom sin arbetsgemenskap.

Lärare behandlas rättvist

De som jobbar inom bildningssektorn upplever i högre grad att de blir rättvist behandlade och respekterade som individer än de som jobbar inom de andra sektorerna. Frågorna om behandling och respekt fick sämst betyg inom allmän- och koncernförvaltningen.

Totalt 56 personer upplevde att de hade blivit osakligt bemötta under år 2015. Det är en minskning på 11 procent sedan år 2014. De som jobbar inom grundtrygghetssektorn råkar oftast ut för osakligt bemötande.

Förmännen fick bäst betyg inom bildningssektorn och tekniska sektorn. Sämst betyg fick de inom allmän- och koncernförvaltningen.

De som jobbar inom allmän- och koncernförvaltning och tekniska sektorn är nöjdast med arbetstiderna. Det beror antagligen på att man där har flexibel arbetstid.

Ungefär 53 procent av Raseborg stads personal svarade på enkäten.

Diskussion om artikeln