Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Allt är fortfarande öppet i frågan Cygnaeus och Busholmen

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Grundskolan Norsen under renovering sommaren 2015
Bildtext I det ena förslaget som godkändes skulle Norsen bli en enhetsskola.
Bild: Yle/Petter West

Utbildningsverkets svenska sektion bestämde enhälligt att skicka vidare två alternativa förslag till ändring inom skolnätet i södra Helsingfors. Det ena förslaget innebär att stänga Cygnaeus.

I praktiken betyder det att allmänheten har en och en halv månad på sig att komma med åsikter om förslagen. Det kommer också att ordnas flera info- och diskussionsmöten om förslagen.

Det ena förslaget som svenska sektionen godkände är det som beredningen tagit fram. Förslaget innebär att stänga Cygnaeus och göra en enhetsskola av Norsen. En större skola skulle också byggas på Busholmen.

Det andra förslaget är en utökad version av SFP:s förslag om att hålla Cygnaeus kvar med klasserna 0-4. I förslaget ska Brändö fortsättningsvis höra till södra området och man utreder möjligheterna för en skola med årskurserna 0-6 på Busholmen.

Under februari-mars kommer vi att ordna flera informations- och diskussionsmöten där allmänheten, föräldrar och lärare kan komma med synpunkter och ställa frågor.

― Bernt Nordman

Åsikter efterlyses

Till mitten av mars kan man skicka in åsikter till utbildningsverket som sammanställer dem med direktionernas utlåtande och gör ett slutligt förslag till svenska sektionens möte i april.

- Under februari-mars kommer vi att ordna flera informations- och diskussionsmöten där allmänheten, föräldrar och lärare kan komma med synpunkter och ställa frågor, säger svenska sektionens vice ordförande Bernt Nordman (Grön).

Utbildningsverket har elektroniska formulär som till exempel kerrokantasi.fi, där man elektroniskt kan lämna in sin åsikt.

Tvåspråkig eller nordisk skola på Busholmen?

- Visionen om den tvåspråkiga skolan på Busholmen kommer också att förtydligas inom de närmaste månaderna. Den nya frågan är vad det kan bli på Busholmen som gynnar den tvåspråkiga verkligheten. Jag ser framförallt fram emot att fortsätta den diskussionen, säger Nordman.

Dels finns begreppet nordisk skola som SFP myntat, dels finns en lång pedagogisk diskussion kring vad en skola för barn som har två modersmål skulle kunna vara.

― Bernt Nordman

Nordman förtydligar också att den nordiska skolan och den tvåspråkiga skolan på Busholmen i princip är samma sak, olika personer har valt att använda olika termer. Under de närmaste veckorna hoppas han att man kan skapa en gemensam syn på hur skolan skulle kunna byggas upp och vilka linjer som kan existera i skolan.

- Dels finns begreppet Nordisk skola som SFP myntat, dels finns en lång pedagogisk diskussion kring vad en skola för barn som har två modersmål skulle kunna vara. Det är den här visionen vi nu tillsammans ska förtydliga, säger Nordman.

Politikerna är ense om att Busholmens skolenhet måste byggas upp som ett samarbete mellan den svenska och den finska linjen, utöver det skiljer sig visionerna en aning.

Det är fortfarande oklart om skolan ska ligga under finsk eller svensk administration och vilka verksamhetsdelar som ska ligga under vilka budgetmoment.

Hur berörs daghemmen av reformen?

- De kommer att indirekt att beröras eftersom till paketet hör att förskolegrupper skulle finnas inne i skolhusen med den övriga nybörjarundervisnignen. Alla planer bygger på att skapa mer utrymme för de yngre barnen i de svenskspråkiga daghemmen.

Nordman påminner också att det svenska servicenätet, precis som det finska, måste anpassa sig enligt befolkningsstrukturer. Också daghems- och förskoletjänster måste anpassas enligt var familjer väljer att finnas och hurdana tjänter de vill ha.

Rättelse: SFP vill utreda möjligheterna för en skola med årskurserna 0-6 på Busholmen, inte en kvartersskola som det stod tidigare.