Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Missnöje kring ambulansen i Houtskär

Från 2016
Bildtext Missnöjet med hur länge det tar att Naguambulansen kommer till Houtskär skapade mycket debatt på social- och hälsovårdsnämndens möte.
Bild: YLE Åboland

Fullmäktigeledamoten Christer Friis, SFP är missnöjd och har skickat en skrivelse till Pargas social- och hälsovårdsnämnd angående Naguambulansens verksamhet i Houtskär.

Friis lyfter fram den tid som det tar för ambulansen att komma till Houtskär, sjöbevakningens båttransporter av ambulanspersonal och Houtskärs FBK:s begränsade möjligheter att bistå ambulansen i patienttransporter från
Houtskär.

Sfp:s Christer Friis
Bildtext Christer Friis, SFP, anser att det tar för länge att få ambulansen till Houtskär.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Sjukvårdsdistriktet lovar bot och bättring

Akutvårdens överläkare Timo Iirola på Affärsverket för akutvård och jour inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt konstaterar i sitt svar att Naguambulansen har som mål att i brådskande AB-alarm försöka förkorta den tid
som går åt innan ambulansen är framme i Houtskär.

Problemen med båttransporter i anslutning till akutvårdstjänster är kända och sjukvårdsdistriktet och det regionala räddningsverket försökte senast 25.1.2016 hitta en lösning på problemet.

Iirola konstaterar vidare att det för tillfället görs upp nya anvisningar kring problemen.

Sjukvårdsdistriktets och det regionala räddningsverkets gemensamma mål är att ge invånarna i skärgården så god service som möjligt genom att utnyttja gemensamma resurser på ett ändamålsenligt sätt.

Social- och hälsovårdsnämnden hoppas på dialog

Skrivelsen skapade mycket diskussion på social- och hälsovårdsnämndens möte enligt ordförande Merja Fredriksson, SFP.

merja fredriksson
Bildtext Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Merja Fredriksson, SFP, skulle gärna diskutera med regionens ansvariga för akutvården.
Bild: YLE/Maud Stolpe

- Nämndens medlemmar skulle gärna vilja diskutera med akutvårdens ansvariga om hur patienterna transporteras, säger Fredriksson. Därför kommer vi att bjuda in dem till nämndens möte under året och hoppas vi kan skapa en bra dialog mellan alla parter.