Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Zikavirus spreds via blodtransfusion

Från 2016
Arkivbild visar blodprovstagning i El Salvador.
Bild: EPA/ROBERTO ESCOBAR

Brasilianska hälsomyndigheter har bekräftat två fall där zikavirus har smittat via en blodtransfusion. WHO anser nu att personer som rest i zikaområden inte borde få ge blod.

Båda fallen inträffade våren 2015. I det ena fallet kunde myndigheterna via gentest bekräfta att en man hade fått zikaviruset via blod av en blodgivare som bar på smittan.

Det andra fallet gällde en patient som hade vårdats på en intensivvårdsavdelning i tre månader och upprepade gånger fått blod av en zikasmittad person.

Det fallet har ännu inte bekräftats via gentester, men enligt Marcelo Addas Carvalho som är chef för blodavdelningen vid universitetet i Campinas är det osannolikt att en smittad mygga har lyckats ta sig in på avdelningen.

Vissa länder har redan skärpt rutinerna för blodtransfusioner och Världshälsoorganisationen WHO avråder nu från att tillåta personer som rest i områden där viruset sprids att ge blod.

Myggan fortsättningsvis största hotet

Carvalho vill ändå tona ner uppståndelsen kring att zika kan smitta via blodtransfusioner. Han understryker att sådan överföring av viruset är mycket sällsynt och inte är någon avgörande faktor i utbrottet.

- Regeringar och samhället i allmänhet borde fokusera på att eliminera myggan eftersom den är den huvudsakliga spridaren, säger Carvalho till nyhetsbyrån Reuters.

Zikaviruset har spridits explosionsartat på den amerikanska kontinenten den senaste tiden. På torsdagen bekräftades det första fallet i Europa där en gravid kvinna har konstaterats smittad med viruset.

Den insjuknade är en kvinna som nyligen har återvänt från Colombia till Spanien. Det spanska hälsoministeriet uppger att sju personer i Spanien har konstaterats bära på viruset. Alla har rest i Colombia.

Myggfälla i Brasilien
Bild: SECRETARY OFFICE OF HEALTH / HAN

Diskussion om artikeln