Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu börjar det hända på Kokonudden i Borgå

Från 2016
Uppdaterad 06.02.2016 21:16.
gångväg byggs från kokon till uddas med start invid paviljongen i kokon feb. 2016
Bildtext Den nya gång- och cykelvägen byggs till höger om paviljongen på Kokonudden - alldeles invid fotografiets högra kant.
Bild: Yle/Stefan Härus

Som bäst byggs en ny gång- och cykelväg mellan Kokonudden och Paddelvägen i Uddas i Borgå. Det är bara början.

Gång- och cykelvägen fortsätter där Kokonvägen upphör, med andra ord alldeles invid paviljongen. Borgå FBK gav redan år 1896 paviljongen till Borgå stad. År 1901 flyttades paviljongen från Stadsparken till Kokonudden, där den har fått förfalla.

gång- och cykelväg byggs från kokon till uddas i borgå feb. 2016
Bildtext Fundamenten för lyktstolparna har redan grävts ner.
Bild: Yle/Stefan Härus

Hoppas på renovering

Hederskårchefen för Borgå FBK, Peter Söderström, hoppas att den nya gång- och cykelvägen ska resultera i nytt liv på Kokonudden och framför allt att staden skulle renovera den 120 år gamla paviljongen.

- Visst skulle det vara fint om området kunde få nytt liv. Kokonudden är fortfarande ett ypperligt område för en folkpark eller som ett rekreationsområde. Åtminstone borde paviljongen iståndsättas, men man kunde också med rätt blygsamma medel kunna åstadkomma en dans- och teaterscen där, säger Söderström.

P H Nyman drev frågan

I ett protokoll från Borgå FBK:s ordinarie höstmöte den 14 december 1895, kan man läsa om Borgå FBK:s beslut att ge paviljongen till Borgå stad som gåva: "Beslöts hembjuda frivilliga brandkårens gamla paviljong i Stadsparken såsom gåfva åt staden, med villkor att FBK framledes vid behof utan ersättning finge använda densamma."

Mycket vatten har flutit under den gamla bron i Borgå sedan paviljongen skänktes till Borgå stad. Borgå FBK har också sedan länge lagt av med sina årsfester vid paviljongen.

- P H Nyman drev en tid aktivt frågan om att återuppliva området och att bland annat återföra FBK:s årsfester till paviljongen. Det ska bli intressant att se om den nya gång- och cykelvägen nu istället kunde bli den faktor som kommer att tillföra nytt liv till området och kanske rentav resultera i att paviljongen skulle snyggas upp, säger Söderström.

Borgå stad fastställde också för ett år sedan i en så kallad masterplan riktlinjerna för hur rekreationsområdena i Kokon och på Västra åstranden kunde utvecklas.

skiss över kokonudden i masterplanen för västra åstranden i borgå
Bildtext Det finns också en masterplan för ett rekreationsområde på Kokonudden.
Bild: Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki

Historisk plats

Stadsträdgårdsmästare Mikko Kaunisto säger att oavsett om masterplanen skulle bli av i framtiden eller inte, så behöver området putsas upp före det.

- Området vid Kokonudden räknas till de historiska platserna i Borgå och är ju dessutom en del av nationalstadsparken i Borgå. Området borde definitivt grundförbättras och man borde återplantera de träd och buskar som i tiderna vuxit där.

Någon färdig grundförbättringsplan finns dock inte. Det samma gäller för paviljongen.

- Vi har tillsammans med Borgå museum granskat skicket på paviljongen och också begärt offerter. Närmast handlar det om att måla ytorna, för paviljongen är de facto i ganska gott skick, säger Kaunisto.

Paviljongen på Kokonudden.
Bildtext Träpanelen är i ganska gott skick, men behöver målas, säger stadsträdgårdsmästare Mikko Kaunisto.
Bild: Yle / Hanna Othman

Sommarcafé 2016?

Trots att mycket behöver hända de kommande åren för att området ska bli mera attraktivt, finns det tankar på verksamhet där redan under sommaren.

- Ingenting är spikat, men förhandlingar har förts med två systrar som gärna skulle öppna ett sommarcafé på området. Till detta kunde ju projektet med att renovera paviljongen kopplas, säger Kaunisto.

Utflyktsmål redan nu

Oberoende av hur det går med caféet och renoveringen, så lockar Kokonudden människor redan nu. Fritidsfiskare brukar fiska här och skolorna gör utflykter till området för att grilla korv.

- Nu är det ännu mera motiverat att iståndsätta området i och med att gång- och cykelvägen byggs. Möjligen kunde vi få en summa i budgeten för år 2017 för att iståndsätta både park och paviljong, säger Kaunisto.

Den gång- och cykelväg som byggs mellan Kokonudden och Uddas, blir 400 meter lång och 4 meter bred och kostar cirka 32 000 euro att bygga.

vägskylt på paddelvägen och uddasvägen i borgå
Bildtext Den nya gång- och cykelvägen från Kokonudden kommer att sluta vid Paddelvägen i Uddas.
Bild: Yle/Stefan Härus

Diskussion om artikeln